Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Vejledningsafsnit for foder:
13. Foder – særlige forhold ved tilbagetrækning/tilbagekaldelse

 

13.1 Afgrænsning af et parti foder

Når en fodervirksomhed oplagrer et nyt parti foder oven i et andet allerede oplagret parti foder, opstår der et nyt parti, dvs. et sammenlagt parti.  

Hvis virksomheden skal tilbagetrække eller tilbagekalde et parti foder, der stammer fra et sammenlagt parti foder, skal virksomheden inkludere alle de sammenlagte partier i tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen.

Den reelle mængde af foder, virksomheden skal tilbagetrække eller tilbagekalde, er som udgangspunkt den mængde, der har været i siloen eller i oplagringsenheden fra seneste "tom" melding til det tidspunkt, hvor tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen bliver aktuel.

For at begrænse antallet af partier, der skal tilbagetrækkes eller tilbagekaldes, kan virksomheden bruge "tom" meldinger. Det begrænser antallet af partier, der bliver blandet sammen imellem hver "tom" melding.

Hvis virksomheden fx i sine optegnelser kan gøre rede for, hvornår det parti, der er grundlag for tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen, er indgået i det sammensatte parti, kan virksomheden begrænse mængden af foder, der skal tilbagetrækkes eller tilbagekaldes.

Fødevarestyrelsen kan vejlede virksomheden i vurderingen af, hvor omfattende tilbagetrækningen eller tilbagekaldelsen af foderet bør være. Vurderingen sker på baggrund af virksomhedens egne oplysninger og vurderinger og andre oplysninger i sagen.


13.2 Eksempel på foder, som er ulovligt, men ikke farligt

En analyse af en foderblanding viser, at mængden af et tilsætningsstof uden grænseværdi ligger væsentligt over den deklarerede mængde.

Virksomheden vurderer, at foderblandingen ikke er farlig efter artikel 15 i fødevareforordningen. Virksomheden må dog ikke fortsætte med at markedsføre foderblandingen, fordi foderet ikke overholder reglerne for sammensætning og mærkning. ​


13.3 Eksempler på foder, som er ulovligt og farligt

Foder med for højt indhold af aflatoxin
Der er grænseværdier for, hvor store mængder af svampegiftstoffet aflatoxin, der må være i fx sojaskrå. Hvis grænseværdien for aflatoxin er overskredet i et parti foder, er foderet farligt, og partiet skal som udgangspunkt trækkes tilbage eller tilbagekaldes.
Aflatoxin kan være uens fordelt i et parti. Det er ikke usædvanligt at finde overskridelser af grænseværdien i en del af partiet, men ikke i andre dele af partiet. Når der én gang er fundet en overskridelse af grænseværdien i et parti, vil det dog ikke ændre partiets status at tage flere prøver.

Påvist kviksølv i animalsk foder til selskabsdyr
Der er grænseværdier for indhold af kviksølv i animalsk foder til selskabsdyr. Når grænseværdien for kviksølv er overskredet, skal foderet kategoriseres som "Kategori 1" materiale og må ikke bruges til foder. Partiet bedømmes farligt og skal trækkes tilbage eller tilbagekaldes og bortskaffes.

Forordning om animalske biprodukter

Påvist drøvtyggermateriale i blodprodukter (animalsk fodermiddel)
Der er påvist drøvtyggermateriale i blodprodukter, der skal bruges i foderblandinger til fodring af opdrættede fisk.
Der må ikke være drøvtyggermateriale i foder til opdrættede dyr. Partiet bedømmes farligt og skal tilbagekaldes. Virksomhedens aktiviteter skal indstilles, og virksomheden skal rengøres, inden produktion kan genoptages.

TSE-forordningen, artikel 7 og bilag 4

Fiskemel fra opdrættede laks i foder til opdrættede laks
Det er ved gennemgang af handelsdokumenter hos en producent af foderblandinger til fisk opdaget, at der er brugt fiskemel fremstillet af opdrættede laks i foderblandinger til fodring af opdrættede laks.
Der må ikke fodres fiskemel fremstillet af opdrættede fisk til opdrættede fisk af samme art.

Forordning om animalske biprodukter, artikel 11, stk. 1, litra d.

Partiet skal vurderes farligt og skal tilbagekaldes Virksomhedens aktiviteter skal indstilles, og virksomheden skal rengøres, inden produktion kan genoptages.​