Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


12. Fødevaren er ulovlig men ikke farlig

Fødevarer kan være ulovlige men ikke farlige efter artikel 14, stk. 2, i fødevareforordningen.

12.1 Hvad skal der ske med en ulovlig fødevare, der ikke er farlig?

​En virksomhed må ikke markedsføre fødevarer, der ikke overholder de specifikke regler for fødevaren. Fødevarerne er med andre ord ulovlige.

Hvis en fødevare er ulovlig men ikke farlig, må fødevaren ikke markedsføres i noget som helst led af handelskæden. Virksomheden skal dog ikke trække fødevaren tilbage eller tilbagekalde varen fra forbrugerne.  

Se mere i afsnit 3.1 Fødevarer må ikke markedsføres, hvis de er farlige – artikel 14.

Der er flere steder i fødevarelovgivningen angivet, at fødevarer ikke må omsættes, hvis de ikke overholder specifikke krav i lovgivningen.

Der er i fødevareforordningen ikke krav om, at en ulovlig fødevare skal trækkes tilbage eller kaldes tilbage fra forbrugerne. Virksomheden kan altid frivilligt vælge af fjerne en fødevare fra markedet, men det er kun farlige fødevarer, virksomheden altid skal trække tilbage fra markedet eller tilbagekalde fra forbrugerne. 

Fødevareforordningen, artikel 19

Eksempel I nogle situationer kan en virksomhed konstatere fx en kemisk forurening i en råvare efter, at den er indgået i en færdigvare. Det kan fx være fund af ochratoksin A i rugkerner til bagning af rugbrød, hvor virksomheden først efter fremstillingen af rugbrødet konstaterer, at rugkernerne havde for højt indhold af ochratoksin A.

Råvarerne skal altid overholde grænseværdierne, og virksomheden må ikke fortynde sig ud af et problem. I nogle tilfælde er der grænseværdier både for råvarer og færdigvarer/forarbejdede produkter, mens der i andre tilfælde kun er grænseværdier for råvarer. 

Kontrolvejledningen, afsnit 3

Hvis virksomheden ikke vil stoppe markedsføringen af en ulovlig fødevare frivilligt, kan Fødevarestyrelsen udstede et forbud mod markedsføring.

Markedsføringsforbuddet gælder kun den virksomhed, det gives til. De øvrige led i handelskæden er dog forpligtet til at reagere på den information de evt. modtager om, at fødevaren er ulovlig og ikke må markedsføres.

Fødevareloven, § 52