Gå til navigation Gå til hovedindhold


11. Fødevaren er farlig

En fødevare kan være både farlig efter fødevareforordningens artikel 14, stk. 2, og samtidig i uoverensstemmelse med de specifikke regler om fødevaresikkerhed. Andre gange er fødevaren ”alene” farlig efter artikel 14, stk. 2, i fødevareforordningen.

11.1 Tre situationer med farlige fødevarer

Der er tre overordnede situationer, hvor en fødevare kan være farlig efter artikel 14 i fødevareforordningen:

1. Fødevaren er farlig efter artikel 14, stk. 2, i fødevareforordningen.
Eksempler: Fund af fremmedlegemer som metal- og glasskår, skadedyr og afføring derfra.

2. Specifikke fødevaresikkerhedskriterier er overtrådt, efter artikel 14, stk. 7, i fødevareforordningen.
Eksempler: Salmonella i tilberedt kød, indhold af en udeklareret allergen ingrediens eller for højt indhold af aflatoxin i nødder.

3. En konkret risikovurdering viser, at risikoen ved et parti fødevarer er uacceptabelt større end normalt, efter artikel 14, stk. 8, i fødevareforordningen.
Eksempler: En vurdering af et parti fersk kød, hvor der er fundet salmonella, eller en vurdering af sammensætningen af et kosttilskud med en risikofyldt droge som ingrediens.

Virksomheden skal dog altid foretage en vurdering af den konkrete sag, da der fx kan være tale om et enkeltstående tilfælde, hvor tilbagekaldelse/tilbagetrækning ikke er nødvendig. 


Se også afsnit 3.5 En farlig fødevare skal trækkes tilbage eller tilbagekaldes – artikel 19.


11.2 Hvad skal ske med de farlige fødevarer?

Fødevarer, der er farlige efter artikel 14 i fødevareforordningen, eller ikke overholder de specifikke regler om fødevaresikkerhed, jf. artikel 14, stk. 7 og 8, og hvor det ikke er godtgjort, at fødevarerne ikke er farlige, skal trækkes tilbage fra markedet eller kaldes tilbage fra forbrugerne.

Se også afsnit 12. Fødevaren er ulovlig men ikke farlig.​


11.3 Eksempler med ulovlige og/eller farlige fødevarer

Tilsætningsstoffer
Reglerne for tilsætningsstoffer bygger ikke kun på fødevaresikkerhed, men også på det ønskede teknologiske behov. Hvis en grænseværdi for et tilsætningsstof er overskredet, betyder det derfor ikke altid, at fødevaren er farlig efter artikel 14, stk. 2, i fødevareforordningen. Ved enhver overskridelse bør virksomheden imidlertid overveje, om fødevaren udgør en sundhedsmæssig risiko. Virksomheden bør kontakte Fødevarestyrelsen, hvis virksomheden er i tvivl om, hvordan overskridelsen skal håndteres. 


Pesticider

Reglerne for pesticider bygger ikke kun på fødevaresikkerhed. Hvis en grænseværdi for et pesticid er overskredet, eller der er et ulovligt pesticid i en fødevare, betyder det ikke altid, at fødevaren er farlig efter artikel 14, stk. 2, i fødevareforordningen. I sådanne sager bør virksomheden søge rådgivning og eventuelt kontakte Fødevarestyrelsen for en vurdering af, om fødevaren udgør en sundhedsmæssig risiko. Ved vurderingen vil der især blive lagt vægt på, om den Akutte Reference Dosis (ARfD) eller det acceptable daglige indtag (ADI) for pesticidet er overskredet.

Fund af pesticidrester i økologiske fødevarer, som overholder maksimalgrænseværdien for konventionelle fødevarer, vil som udgangspunkt ikke udgøre en sundhedsmæssig risiko. Dog må fødevarer med pesticidrester først lovligt markedsføres som økologiske efter, at Fødevarestyrelsen har opklaret og bekræftet, at varerne er efter økologireglerne. Hvis det er praktisk muligt, kan fødevarerne eventuelt sælges som konventionelle.

Hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at fødevaren udgør en sundhedsmæssig risiko, skal fødevaren trækkes tilbage fra markedet eller kaldes tilbage fra forbrugerne. 


Mangelfuld/manglende mærkning med allergener på færdigpakkede fødevarer 

Visse stoffer/produkter er allergene, jf. bilag II til fødevareinformationsforordningen. Hvis disse allergene stoffer/produkter indgår som ingrediens i en anden fødevare, skal de allergene ingredienser fremhæves i ingredienslisten. Hvis fødevaren ikke har en ingrediensliste, skal eventuelle allergene ingredienser angives efter ordet "indeholder".

Dette gælder ikke for produkter, der pakkes til direkte salg, fx en take-away-sandwich, eller produkter, som bliver pakket på køberens anmodning.

Fødevareinformationsforordningen, bilag II

Manglende/mangelfuld mærkning med disse allergene ingredienser medfører, at fødevaren betragtes som farlig. Virksomheden skal derfor som udgangspunkt trække fødevaren tilbage fra markedet og tilbagekalde fødevaren fra forbrugeren.

I nogle tilfælde vil en allergiker dog kunne gøre sig bekendt med indholdet af allergenet uden, at dette fremgår korrekt af mærkningen, f. eks. hvis der på en chokoladebar med hasselnødder, er tydelige billeder af hasselnødder på emballagen. I disse tilfælde kan en vurdering med udgangspunkt i nedenstående punkter resultere i, at det ikke er nødvendigt at tilbagekalde fødevaren. – Forudsat, at det fremgår helt klart for forbrugeren, at allergenet er i fødevaren.  Fødevaren er dog stadig ikke lovlig og må derfor ikke markedsføres i nogen led, før mærkningen er rettet. 


Ved vurderingen bør virksomheden inddrage følgende forhold:

  • Om der er billeder på emballagen, som tydeligt viser de allergene ingredienser.
  • Om fødevarens enkelte bestanddele, herunder de allergene ingredienser, er synlige igennem produktets emballage, fx mysli i en klar pose, hvor tilsatte nødder og sesamfrø kan ses tydeligt.
  • Hvor mange fødevarer, der er tale om (er det fx landsdækkende eller enkelte forretninger, fødevaren er solgt i).
  • Er det en fødevare, der i sig selv udgør et helt måltid, eller er det en fødevare, der bruges i mindre mængder som ingrediens.


Utilsigtet indhold af allergener nævnt i mærkningsforordningen

Hvis der er en konkret risiko for, at fødevaren kan være kontamineret med en eller flere af de allergener, der er nævnt i fødevareinformationsforordningen (1169/2011, bilag II), kan producenten vælge at sætte en mærkning med ”Kan indeholde spor af…” på fødevaren. Allergenet er i disse tilfælde ikke tilsat som ingrediens men indgår utilsigtet – og evt. sporadisk – i fødevaren. Mærkning med ”kan indeholde spor af ….” (spormærkning) er frivillig. Fejl i spormærkningen vil sjældent medføre, at fødevaren bliver tilbagekaldt fra forbrugerne. Det kan dog ikke udelukkes, at en fødevare skal tilbagekaldes pga. fejlagtig spormærkning eller manglende spormærkning. En kontamineret fødevare kan fx have et så højt indhold af et udeklareret allergen, at det er nødvendigt at tilbagekalde.