Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


10. Fødevaren er ikke farlig, men udgør en risiko for visse særlig sundhedsmæssigt følsomme forbrugere

Nogle gange bliver visse særlig sundhedsmæssigt følsomme forbrugere syge af fødevarer, der overholder reglerne om fødevaresikkerhed og derfor er lovlige. Fødevaren er farlig for denne gruppe forbrugere, men ikke farlig efter fødevareforordningens artikel 14, stk. 2.

10.1 Hvilke overvejelser skal virksomheden gøre sig – risiko for særlig sundhedsmæssigt føl-somme forbrugere?

Virksomheden får nogle gange via forbrugerklager kendskab til, at en fødevare, virksomheden har produceret eller markedsført, har gjort visse særlig sundhedsmæssigt følsomme forbrugere syge.

Virksomheden skal først overveje, om den har overholdt de specifikke regler om fødevaresikkerhed samt mærkningsreglerne. 

Hvis virksomheden vurderer, at alle relevante regler er overholdt, bør virksomheden overveje, om andre forhold i virksomheden kan have medført, at de særligt sundhedsmæssigt følsomme forbrugere er blevet syge, selvom fødevaren er brugt og håndteret på normal vis.

Virksomheden kan fx gennemgå sin risikoanalyse og sit egenkontrolprogram for fødevaren.

Hvis virksomheden er i tvivl, om en fødevare er farlig, selvom varen overholder de specifikke krav i fødevarelovgivningen, kan virksomheden kontakte Fødevarestyrelsen for vejledning. ​


10.2 Hvad skal der ske med fødevarerne – risiko for særligt sundhedsmæssigt følsomme for-brugere?

​Virksomheder skal ikke trække lovlige fødevarer, som kan udløse sygdom hos enkelte særligt sundhedsmæssigt følsomme forbrugere, tilbage fra markedet eller tilbagekalde fødevarerne fra forbrugerne.

Se afsnit 10.3 Eksempler på fødevarer, som overholder specifikke regler, men som kan give fx allergisk reaktion hos visse forbrugere.


10.3 Eksempler på fødevarer, som overholder specifikke regler, men som kan give fx allergisk reaktion hos visse forbrugere

Allergi/intolerance over for fødevarer, der ikke er nævnt i mærkningsforordningen (mærkning med visse allergene ingredienser)

Nogle personer er intolerante eller allergiske over for andre stoffer/produkter end de stoffer/produkter, der ifølge bilag II til fødevareinformationsforordningen skal fremhæves visuelt i ingredienslisten. Fødevarer med indhold af stoffer/produkter, der ikke er nævnt i bilag II til mærkningsforordningen, skal ikke tilbagekaldes. Det er derfor en forudsætning, at fødevaren i øvrigt er sammensat og mærket efter reglerne. 

Mærkningsforordningen, bilag II 

Frugtblanding – pollenallergi med krydsreaktion til fødevarer

Nogle forbrugere med pollenallergi kan opleve en allergisk krydsreaktion til visse fødevarer, fx frugtblandinger med appelsin og melon. Hvis der er tale om krydsreaktion fra pollenallergi, og hvor fødevaren og/eller ingrediensen ikke skal mærkes som en allergen, skal fødevaren som udgangspunkt ikke trækkes tilbage fra markedet.