Gå til navigation Gå til hovedindhold


1. Indledning

Denne vejledning handler om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer.

Vejledningen beskriver:
- Reglerne for tilbagetrækning fra virksomheder og tilbagekaldelse fra forbrugere.
- Hvornår og hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal informere forbrugere
  om farlige fødevarer, foder eller fødevarekontaktmaterialer.
- Hvornår at virksomheden kan overveje, om en fødevare kan bruges til andre
  formål, fx lovliggørelse, om-mærkning, varmebehandling eller til foder.
- Eksempler på, hvordan reglerne overholdes i praksis.

Vejledningen handler ikke om sager, hvor en fødevare, et foder eller et fødevarekon-taktmateriale bliver hjemkaldt/ bliver taget ud af handelen på grund af kvalitetsfejl, fx brug af forkert farve emballage, forkert pakningsstørrelse eller type, hvis varen ikke samtidig betragtes som farlig eller ulovlig.

1.1 Hvem er vejledningen rettet til

Vejledningen retter sig til fødevarevirksomheder, fodervirksomheder og fødevarekontaktmaterialevirksomheder i alle led i produktions-, forarbejdnings-, opbevarings-, købs-, salgs- og distributionskæden.

Vejledningen er også tænkt som en hjælp til Fødevarestyrelsens tilsynsførende, som fører tilsyn med, at virksomhederne overholder reglerne om foder- og fødevaresikkerhed og reglerne for fødevarekontaktmaterialer.

Vejledningen retter sig endvidere til Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed, som har ansvar for det overordnede fødevareberedskab. Enheden har bl.a. ansvar for at koordinere sager om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse, at offentliggøre tilbagekaldelser på Fødevarestyrelsens hjemmeside, at opklare udbrudssager og er kontaktpunkt til EU's Rapid Alert System (RASFF) og EU's AAC systemer til administrativ bistand og samarbejde om kontrol (AAC-Administrative Assistance and Cooperation System).


1.2 Opbygning af vejledningen

Vejledningen er opbygget i afsnit:

  • Afsnit 1-5 er indledende afsnit om reglerne for tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer.

  • Afsnit 6 beskriver, hvordan en fødevarevirksomhed skal handle ved overvejelser om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af fødevarer og er en indgang til afsnit 9-12 som opstiller en række situationer, hvor en virksomhed skal overveje at trække/kalde fødevarer tilbage, og vejleder i håndtering af situationen.

  • Afsnit 7 beskriver, hvordan en fodervirksomhed skal handle ved overvejelser om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af foder, og er en indgang til afsnit 13 om særlige forhold for foder.

  • Afsnit 8 beskriver, hvordan en fødevarekontaktmaterialevirksomhed skal handle ved overvejelser om tilbagetrækning eller tilbagekaldelse af fødevarekontaktmaterialer, og er en indgang til afsnit 14 om særlige forhold for fødevarekontaktmaterialer.

  • Afsnit 15-19 retter sig til både fødevare-, foder- og fødevarekontaktmaterialevirksomheder med praktisk vejledning om håndtering af en tilbagetrækning eller tilbagekaldelse.

  • Afsnit 20- 21 handler om Fødevarestyrelsens opgaver og tavshedspligt.

  • Bilag.