Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrolfrekvensvejledning på foderområdet

Kontrolfrekvensvejledningen beskriver de principper, der ligger til grund for fastlæggelsen af det antal ordinære kontroller, der udføres årligt på foderområdet.

​Vejledningen opdateres årligt og består af vejledningsteksten samt otte bilag:

 
Bilag 1: Kontrolfrekvens for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet – 2022
Bilaget viser standard- og eventuelt reducerede frekvenser på foderområdet. Frekvens​​​​en angiver antal kontroller pr. år. Bilaget beskriver desuden den risikovurdering, der ligger til grund for fastsættelse af kontrolfrekvensen.
 
Bilag 2: Plan for prioriteret kontrol, foderområdet – 2022
I 2016 gennemfører Fødevarestyrelsen prioriteret basiskontrol som supplement til basiskontrollen. Bilaget beskriver retningslinjer for disse kontroller.
 
Bilaget beskriver retningslinjer for stikprøvekontrol med engrostransportører af foder, som udelukkende har transport som hovedaktivitet.

Bilag 4: Nulpunktskontrol, foderområdet – 2022
Bilaget beskriver nulpunktskontrollen, som er en stikprøvekontrol, der gennemføres i kontrolobjekter i risikogruppen ultralav, bortset fra transportører, som er omfattet af anden stikprøvekontrol. 
 
Bilag 5: Retningslinjer for regulering af planlagt ordinær kontrol i forhold til aktuel kontrolfrekvens på foderområdet – 2022
Bilaget viser retningslinjer for regulering af den planlagte ordinære kontrol for kontrolobjekter på foderområdet, der fx skifter ejer eller etableres i løbet af året eller kontrolobjekter, der ændrer kontrolniveau (skifter mellem standard- og reduceret frekvens) i løbet af året.
 
 
 
 


Ændret 6. september 2022