Gå til navigation Gå til hovedindhold

Liste med novel food godkendte fødevarer:
5. Godkendelse af en novel food

 

  Relevante afsnit i dette kapitel

5.5 EU-listen over godkendte novel foods

Novel food forordning 2015/2283, art. 6, 9 og 24

Når en fødevare godkendes som novel food, tilføjes den på EU-listen, som er en samlet liste over alle fødevarer, der er godkendt som novel food i EU.

 

Af listen fremgår:

 • Navn og beskrivelse af fødevaren

 

 • Hvilke fødevarekategorier og mængder fødevaren er godkendt til

   
 • Specifikationer (fx næringsindhold eller indhold af uønskede stoffer)

   
 • Eventuelt de betingelser, hvorpå fødevaren kan bruges. Det kan fx være eventuelle krav, der er nødvendige for at undgå negative virkninger for særlige befolkningsgrupper, hvis der er grænser for maksimalt indtag, eller hvis der er risici forbundet med overdrevent brug.

   
 • Eventuelle, specifikke mærkningskrav

 

Eventuelle krav om at virksomheden skal indberette data om markedsføring af fødevaren (se afsnit 5.1)

 

Fødevarer kan også blive fjernet fra listen. Det kan være i tilfælde, hvor produktet ikke længere markedsføres, fx pga. sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der er fremkommet efter godkendelsen. Disse produkter vil herefter ikke være lovlige at markedsføre.