Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Database med fødevarer der er novel food vurderede:
4. Vurdering af om en fødevare er novel food

 

4.2 Hvordan vurderes det, om en fødevare er novel food?

For at bestemme om en fødevare er omfattet af reglerne om novel food, må man først vurdere, om fødevaren hører under mindst én af de 10 kategorier listet i kapitel 2. Hvis det er tilfældet, må der herefter foretages en vurdering af, om fødevaren i nævneværdigt omfang har været spist indenfor EU før 15. maj 1997. Kan man som virksomhed dokumentere, at fødevaren har været spist i nævneværdigt omfang før denne dato, er det ikke en novel food, og der kræves hermed ikke en godkendelse. Her skelnes mellem brug i kosttilskud og brug i almindelige fødevarer, hvilket betyder at en fødevare godt kan være novel food i almindelige fødevarer og samtidig ikke være novel food i kosttilskud. I disse tilfælde vil det kræve en novel food godkendelse at bruge fødevaren som almindelig fødevare, men ikke at bruge fødevaren som ingrediens i kosttilskud.

 

Der er flere databaser, hvor man kan søge oplysninger om, hvorvidt en fødevare regnes som en novel food:

 

  • EU novel food catalogue: Her kan man se, om en lang række fødevarer og fødevareingredienser er vurderet som novel food eller ej. Listen er dog ikke udtømmende, og indeholder heller ikke de novel foods, der har været i gennem en godkendelsesproces og er blevet godkendt.

 

  • EU-listen over godkendte novel food: Her kan man finde alle de novel food godkendelser, der af blevet givet siden 1997. Denne liste omfatter også de godkendelser, der er givet via den forenklede "substantial equivalence "procedure under den tidligere forordning 258/97.

 

Nationale lister: Nogle EU-lande som Tyskland, Belgien og Italien har selvstændigt udarbejdet lister over fødevarer og fødevareingrediensers brug i det pågældende land. Det er ikke nødvendigvis alle oplysningerne i disse lister, der er bredt accepteret i alle EU-lande, og som er blevet indarbejdet i novel food catalogue (se afsnit 4.3 om dokumentation).

 

4.2.1 Beslutningstræ


Ved at svare på spørgsmålene i beslutningstræet kan du blive guidet igennem en vurdering af, om en fødevare er novel food eller ej.

 

 

 

 

(*) Fødevarer, der er genmodificerede og fødevarer, der bruges enten som et enzym med et teknologisk formål, eller som tilsætningsstof, aroma eller ekstraktionsmiddel er reguleret under anden lovgivning og skal derfor ikke novel food godkendes.

 

Der kan hentes yderligere vejledning til vurdering af, om en fødevare er blevet brugt i nævneværdigt omfang i EU's vejledningsdokument: Human Consumption to a Significant Degree. I denne vejledning er der bl.a. et udvidet beslutningstræ til vurdering af, om en fødevare er novel food.                  

 

Selv om det kan dokumenteres, at dele af en fødevare er blevet spist i EU i nævneværdigt omfang, fx bladene på en plante, så betyder det ikke nødvendigvis, at andre dele af planten fx blomst eller stængel eller ekstrakter fra planten heller ikke er omfattet af novel food reglerne. Det skal kunne dokumenteres, at hver enkelt del af planten er blevet spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997.

Hvis det ikke kan dokumenteres, at en fødevare er blevet spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997, så vil den betragtes som novel food, indtil der eventuelt fremlægges dokumentation for dette.