Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Insekter:
4. Vurdering af om en fødevare er novel food

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

4.6 Særligt om insekter

​​​For at et insekt eller et produkt fremstillet af insekter kan markedsføres i EU, skal insektet novel food godkendes. Før 1. januar 2018 var hele insekter dog ikke omfattet af kravet om novel food godkendelse ifølge danske fortolkninger af reglerne. Hele insekter, som var lovligt på markedet før 1. januar 2018 kan fortsat markedsføres i en overgangsperiode, forudsat at der inden 1. januar 2019 indsendes en ansøgning om novel food godkendelse (se afsnit 3.1). Det er tilstrækkeligt at én virksomhed har søgt om godkendelse af den pågældende type insekt. Oversigt over indsendte ansøgninger, der er ved at blive behandlet, kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside.  Der er desuden andre regler, der skal overholdes, for at et produkt med insekter kan markedsføres enten som fødevare og foder.
Få et samlet overblik over reglerne vedr​ørende​ insekter som fødevarer og foder her.