Gå til navigation Gå til hovedindhold

Novel food lovgivning:
3. Lovgivning på området

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

3.1 Overgangsperiode fra gammel til ny lovgivning

Novel food forordning 2015/2283, art. 35

Gennemførelsesbestemmelser til novel food forordningen, art. 8

Novel food godkendelser, som er givet via den tidligere forordning (258/97), gælder fortsat. Disse godkendelser ændres dog til at være generiske godkendelser, der gælder for alle virksomheder i stedet for at være virksomhedsspecifikke godkendelser. Ansøgninger, der ikke er blevet færdigbehandlet inden den 1. januar 2018, vil blive godkendt på baggrund af den nye forordning.

 

I den nye forordning præciseres definitionen på novel food. Hvis dette fører til, at en fødevare, der ikke tidligere var omfattet af novel food reglerne, nu bliver anset som novel food (se de 10 kategorier i kapitel 2), gælder der overgangsregler. Det kan fx dreje sig om hele insekter, der var på markedet i visse EU-lande før 2018, men som ikke var det før 15. maj 1997, og hvor det fremover bliver klart, at disse skal novel food godkendes (se mere om insekter afsnit 4.6).

 

Sådanne fødevarer, der var lovligt markedsført i et EU-medlemsland før den 1. januar 2018, fordi det pågældende lands myndighed har fortolket, at produktet ikke var omfattet af novel food reglerne, men som ifølge den nye forordning anses for novel food, kan fortsat markedsføres i det pågældende medlemsland, indtil virksomheden har fået sendt en ansøgning og vurderet, om produktet kan novel food godkendes. Ansøgningen skal dog være sendt til EU-Kommissionen senest 1. januar 2019. Efter denne dato vil det være ulovligt at markedsføre produktet, med mindre en ansøgning er i gang med at blive vurderet i EU.

 

Ansøgninger, som er indsendt men ikke er blevet færdigbehandlet før 1. januar 2018, overgår til EU-Kommissionen og vil blive behandlet under de nye regler. De EU-lande, der har igangværende ansøgninger, videresender disse til EU-Kommissionen pr. 1. januar 2018. Ansøgningerne vil eventuelt skulle opdateres for at opfylde ændrede krav i forhold til den nye forordning.  Kravet om opdatering vil dog ikke gælde ansøgninger, hvor der allerede er udarbejdet en 1.-vurderingsrapport, som et medlemsland har sendt til EU-Kommissionen inden 1. januar 2018.