Gå til navigation Gå til hovedindhold


18. Allergener

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

252. Mærkningsforordningen: Vær opmærksom på uoverensstemmelse mellem den danske udgave og den engelske udgave af bilag II. På dansk står "queenslandnødder (Macadamia ternifolia)", mens der i den engelske udgave står "macadamia or Queensland nuts (Macadamia ternifolia)".

253. Mærkningsforordningen, artikel 9, stk. 1, litra c.

254. Mærkningsforordningen, artikel 20.

255. Mærkningsforordningen, artikel 21, stk. 1, litra a.

256. Kommissionens allergenvejledning, punkt 27.

257. Kommissionens allergenvejledning, punkt 10.

258. Kommissionens forordning (EU) Nr. 78/2014 af 22. november 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår visse kornprodukter, som forårsager allergier eller intolerans, og fødevarer tilsat plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere.

259. Kommissionens allergenvejledning, punkt 9.

260. Mærkningsforordningen, artikel 21, stk. 1.

261. Mærkningsforordningen, bilag VII, del A, pkt. 7.

262. Mærkningsforordningen, artikel 21, stk. 1, litra a.

263. Mærkningsforordningen, artikel 21, stk. 1, litra b.

264. Kommissionens allergenvejledning, punkt 12.

265. Mærkningsbekendtgørelsen, § 14, stk. 2.

266. Mærkningsforordningen, artikel 21, stk. 1.

267. Mærkningsbekendtgørelsen, § 13.

268. Mærkningsforordningen, artikel 21, stk. 1, litra a.

269. Mærkningsforordningen, artikel 16, stk. 2.

270. Mærkningsforordningen, artikel 21, stk. 1, sidste pkt.

271. Mærkningsforordningen, artikel 16, stk. 2.

272. Mærkningsforordningen, artikel 21, stk. 1, litra b.

273. Mærkningsbekendtgørelsen, § 14, stk. 2.

274. Mærkningsbekendtgørelsen, § 15.

275. Mærkningsforordningen, artikel 44, stk. 1, litra a, og mærkningsbekendtgørelsen, § 13.

276. Mærkningsbekendtgørelsen, § 13, stk. 2.

277. Mærkningsbekendtgørelsen, § 13, stk. 2.

278. Mærkningsbekendtgørelsen, § 14, stk. 2.

279. Mærkningsbekendtgørelsen, § 13, stk. 5.

280. Det fremgår af Kommissionens Q&A, den sidste i nærværende afsnit, at mundtlige oplysninger skal være verificerbare.

281. Mærkningsbekendtgørelsen, § 13, stk. 5.

282. Mærkningsforordningen, artikel 36, stk. 3, litra a.​

​283. Mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 1.

284. Kommissionens fortolkning af 21 juni 2012.

285. Kommissionens forordning (EU) Nr. 607/2009, bilag X, del A, jf. artikel 51, stk. 1.

286. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2011 og (EF) nr. 1234/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter.

287. Mærkningsbekendtgørelsen, § 3.

288. Nu artikel 80, stk. 5, og artikel 91, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2011 og (EF) nr. 1234/2007.