Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


17. Vildlednings- og anprisningsbestemmelser

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

 

230. Fødevareforordningen, artikel 16.

231. Mærkningsforordningen, artikel 36, stk. 2, litra a.

232. Mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 1.

233. Mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 4.

234. Nu mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 4.

235. Lov nr. 46 af 11. januar 2017 om fødevarer, § 14.

236. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer. Læs mere herom i "Vejledning om anprisningsforordningen".

237. Mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 1, litra c.

238. Nu mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 1, litra c.

239. Nu mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 1, litra c.

240. Nu mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 1, litra c.

241. Nu mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 1, litra c.

242. Mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 1, litra d.

243. Mærkningsforordningen, bilag VI, del A, nr. 4

244. Mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 3.

245. Bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer.

246. Nu mærkningsforordningen, artikel 7, stk. 3.

247. Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer.

248. Aromaforordningens (se forrige note) art. 16, stk. 2.

249. Sag C-51/94, præmis 34 og sag C-465/98, præmis 22.

250. Bekendtgørelse nr. 1360 af 24. november 2016 om mælkeprodukter m.v.

251.​ Mærkningsforordningens art. 36, stk. 2, litra a, jf. art. 7, stk. 1, litra a.