Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Frosne engros fødevarer:
16. Særligt om mærkning af frosne og dybfrosne engrosemballerede fødevarer

 

Mærkningsbekendtgørelsen § 21

 

16.1 Bestemmelser for dybfrosne engrosemballerede fødevarer

Dybfrosne, engrosemballerede fødevarer, dvs. fødevarer, som efter dybfrysning og temperaturudligning overalt og uafbrudt holder en temperatur på -18 grader Co eller derunder, skal mærkes med følgende oplysninger:

 • Varebetegnelsen, suppleret med oplysningen "Dybfrossen".
 • Nettoindhold. 
 • Navn eller firmanavn og adresse på producenten, pakkevirksomheden eller en
  forhandler, der er etableret indenfor EU.

 

Kravene i dette kapitel gælder dog ikke for konsumis.

Oplysningerne i dette afsnit skal være anbragt på emballagen, beholderen eller pakningen eller på en fastgjort etiket herpå.

Se om mærkning af færdigpakkede dybfrosne fødevarer under afsnit 12.7.


16.2 Bestemmelser for frosne fødevarer af animalsk oprindelse

For frosne animalske fødevarer til konsum skal ledere af fødevarevirksomheder sikre, at følgende oplysninger meddeles til den fødevarevirksomhedsleder, som fødevaren leveres til, indtil fødevaren er anvendt til videre forarbejdning eller mærket i overensstemmelse med mærkningsforordningen228

 • Fremstillingsdatoen, og

 • Indfrysningsdatoen, hvis denne er forskellig fra fremstillingsdatoen.

 

Ved frosne fødevarer af animalsk oprindelse, forstås animalske fødevarer som er omfattet af hygiejneforordningen for animalske fødevarer229, dvs. alle animalske produkter (kød, kødprodukter, fisk, mælk og mejeriprodukter), dog ikke fødevarer, der indeholder både vegetabilske produkter og forarbejdede animalske produkter (fx pizza med skinke).

I tilfælde af fødevarer, som er fremstillet af flere forskellige råvarer med forskellige fremstillings- og frysedatoer, skal den tidligste fremstillings- og/eller frysedato oplyses.

Ved fremstillingsdatoen forstås:

 • Slagtedatoen for slagtekroppe, halve slagtekroppe og fjerdinger.

 • Datoen for nedlæggelsen, i tilfælde af slagtekroppe fra vildt. 

 • Fangst- eller høstdato for fiskeriprodukter.

 • Datoen for forarbejdning, opskæring, hakning eller tilberedning for andre fødevarer af animalsk oprindelse.