Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Fisk og akvakultur:
13. Særlige salgssituationer

 

Mærkningsforordningen, art. 8, 14, 44 og bilag III

Mærkningsbekendtgørelsen, § 15

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

13.4 Fjernsalg

Forbrugeren skal have adgang til de samme oplysninger ved køb over internettet som ved køb i en butik. Derfor skal de samme oplysninger, som er et krav på en færdigpakket fødevare, jf. kap. 5, være oplyst på nettet i forbindelse med købet, dog med undtagelse af holdbarhedsangivelsen190, eller andre oplysninger, der af naturlige årsager ikke kan foreligge, før det konkrete produkt er fremstillet fx lot-mærkning. Se eventuelt afgørelse nævnt i afsnit 17.1 om en virksomheds markedsføring på internettet. Se i øvrigt Kommissionens Q&A om fjernsalg.


Hvis en virksomhed formidler en platform, hvor andre virksomheder kan markedsføre fødevarer, fx via en hjemmeside eller en app, er virksomheden som udgangspunkt ikke ansvarlig for fødevareinformationen. Den ansvarlige virksomhed for fødevareinformationen, vil være den virksomhed, som anvender den tilbudte platform til at markedsføre sine fødevarer. Bidrager platformsudbyderen selv til fødevareinformation på platformen, vil udbyderen som udgangspunkt blive ansvarlig for denne information.


 

Kommissionens Q&A's:

 

Spørgsmål: For fødevarer, der udbydes ved fjernsalg, hvem er a) ansvarlig for at give oplysningerne til forbrugerne, og b) ansvarlig for at sikre, at der foreligger fødevareinformation, og at den er korrekt?

 

"Lederen af fødevarevirksomheden, der er ansvarlig for fødevareinformation, er den leder, under hvis navn eller firmanavn fødevaren markedsføres. Lederen skal sikre, at der foreligger fødevareinformation, og at den er korrekt.

 

For fødevarer, der udbydes ved fjernsalg, er det ejeren af hjemmesiden, der er ansvarlig for, at der foreligger obligatorisk fødevareinformation, inden købet afsluttes."

 


 

Kommissionens Q&A's:

 

Spørgsmål: Hvilken type oplysninger skal den ansvarlige fødevarevirksomhedsleder angive, når fødevarer markedsføres ved fjernsalg, og i hvilken fase?

 

"Der bør skelnes mellem færdigpakkede fødevarer191 og ikke-færdigpakkede fødevarer, der udbydes til salg ved fjernsalg.

 

  • Færdigpakkede fødevarer:

Inden købet afsluttes, skal den ansvarlige fødevarevirksomhedsleder stille al obligatorisk fødevareinformation til rådighed192, undtagen datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato. Definitionen af "obligatorisk fødevareinformation" omfatter alle oplysninger, som skal gives til den endelige forbruger i henhold til EU-lovgivningen og ikke kun i henhold til FIC-forordningen. Den obligatoriske fødevareinformation skal fremgå af støttematerialet for fjernsalget eller gives på anden relevant måde, som lederen af fødevarevirksomheden tydeligt

angiver, uden yderligere omkostninger for den endelige forbruger.

 

Derudover skal den ansvarlige fødevarevirksomhedsleder på leveringstidspunktet stille alle obligatoriske oplysninger til rådighed (herunder datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato).

 

  • Ikke-færdigpakkede fødevarer:193

Fødevarevirksomhedslederen skal kun angive oplysninger om allergener, medmindre det nationalt er krævet, at alle eller nogle af de oplysninger, der henvises til i artikel 9 og 10 i FIC-forordningen, skal angives. Der bør foreligge oplysninger om allergener eller andre oplysninger, som kræves ifølge national lov, a) inden købet afsluttes, og de skal enten fremgå af støttematerialet for fjernsalget eller gives på anden relevant måde som lederen af fødevarevirksomheden tydeligt angiver uden yderligere omkostninger for den endelige forbruger, og b) på leveringstidspunktet."

 

 

​Kommissionens Q&A's:

 

Spørgsmål: Når færdigpakkede fødevarer markedsføres ved fjernsalg, skal

fødevarevirksomhedslederen da angive "Lot-nummeret" i henhold

til direktiv 2011/91/EU, inden købet afsluttes?

 

"Obligatorisk fødevareinformation" omfatter alle de oplysninger, som den endelige forbruger skal have i medfør af EU-bestemmelserne. "Lot-nummeret" er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/91/EU af 13. december 2011 om angivelser af eller mærker til identifikation af et bestemt levnedsmiddelparti. Denne information er imidlertid ikke bestemt til den endelige forbruger. Formålet med dette redskab er primært at sikre sporbarheden, og det har ikke indflydelse på forbrugernes valg. Ud fra en pragmatisk tilgang er der som sådan ikke noget krav om, at disse

oplysninger skal foreligge, inden købet afsluttes."

 

13.4.1 Fødevarer omfattet af handelsnormer på internettet 

For fødevarer, fx frugt, grønt, fisk og oksekød, som er omfattet af handelsnormer, varestandarder eller specifikke mærkningsordninger, er der krav om mærkning med yderligere obligatoriske oplysninger. Se bilag 1. Disse oplysninger skal ligeledes være tilgængelige, inden købet afsluttes. Der er fx tale om oplysninger om sort, klasse og oprindelse. Hvis fx det solgte frugt og grønt på internettet løbende bliver leveret parallelt fra forskellige lande, således at det ikke vides, om kunden ender med at få leveret fx æbler fra Frankrig eller USA, så kan man fx angive, at æblerne kommer fra Frankrig/USA. Men det kræver, at der er tale om en parallel leverance.