Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Bilag B: Vejledende værdier for maksimalt indhold af vitaminer og mineraler for børn 1-2 år og 3-10 år

 

Næringsstof

Børn 1-2 år
Vejledende værdi for maksimalt indhold (per anbefalet daglig dosis)

UL/TGL/ADI7

 

Børn 3-10 år
Vejledende værdi for maksimalt indhold (per anbefalet daglig dosis)

UL/TGL/ADI6

Vitaminer

Vitamin A8 (µg RE) i form af retinol og former heraf

154

800

365

1100

Vitamin D (µg)

 49

 50

 48

50

Vitamin E9 (mg α-TE)

97

100

 113

120

Vitamin K (µg)

253

270

331

370

Vitamin C (mg)

270

270

 370

370

Thiamin (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Riboflavin (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Niacin10 (mg NE)

144 (2 som nikotinsyre)

150 (2)

215 (3 som nikotinsyre)  

220 (3)

Vitamin B6 (mg)

  4

 5

   6

7

Folsyre (µg)

200

200

300

300

Vitamin B12 (µg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Biotin (µg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Pantothensyre (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Mineraler

Kalium (mg)

200

 200

 300

300

Natrium (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Chlorid (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Ingen grænse

Calcium (mg)

1729

2500

1471

2500

Phosphor (mg)

2103

3000

1628

3000

Magnesium (mg)

58

65

239

250

Jern (mg)

5

10

6

14

Zink (mg)

1

7

2

10

Kobber (mg)

0,3

1,9

0,8

3,3

Mangan (mg)

0

Ikke fastsat

0

Ikke fastsat

Fluorid (mg)

0,7

1,5

0,7

2,5

Selen (µg)

38

60

55

90

Chrom (µg)

0

Ikke fastsat

0

Ikke fastsat

Molybdæn (µg)

70

100

159

200

Jod (µg)

39

200

0

250

Bor (mg) i form af borsyre og borater

0,026

3

0,049

4

Silicium (mg)

0

Ikke fastsat

0

Ikke fastsat

7 UL (Tolerable Upper Intake Level) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer.TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable Daily Intake) et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.

8 De vejledende værdier gælder kun retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 μg retinol eller 6 μg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier. 

9 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.
10 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.