Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Bilag A: Vejledende værdier for maksimalt indhold af vitaminer og mineraler for voksne og børn fra 11 år

 

​I afsnit 4.3 er det overordnet beskrevet, hvordan de vejledende værdier er fastsat, og hvordan Fødevarestyrelsen anbefaler, at virksomheder skal forholde sig til dem.

Næringsstof

Vejledende værdi for maksimalt indhold
(per anbefalet daglig dosis)

UL/TGL/ADI2

Vitaminer

Vitamin A3 (µg RE) i form af retinol og former heraf

890

1500

Vitamin D (µg)

 95

100

Vitamin E4 (mg α-TE)

213

220

Vitamin K (µg)

624

670

Vitamin C (mg)

670

 670

Thiamin (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Riboflavin (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Niacin5 (mg NE)

493 (6 som nikotinsyre)

500 (6)

Vitamin B6 (mg)

14

15

Folsyre (µg)

600

600

Vitamin B12 (µg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Biotin (µg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Pantothensyre (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Mineraler

Kalium (mg)

600

 600

Natrium (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Chlorid (mg)

Ingen grænse

Ingen grænse

Calcium (mg)

1327

2500

Phosphor (mg)

1348

3000

Magnesium (mg)

233

250

Jern (mg)

21 (50 for gravide fra 10. graviditetsuge)

30

Zink (mg)

8

18

Kobber (mg)

4,8

7,8

Mangan (mg)

2 (0,5 for ældre6)

Ikke fastsat

Fluorid (mg)

3,7

5

Selen (µg)

160

200

Chrom (µg)

154

Ikke fastsat

Molybdæn (µg)

360

400

Jod (µg)

83

450

Bor (mg) i form af borsyre og borater

0,092

7

Silicium (mg)

13

Ikke fastsat

2 UL (Tolerable Upper Intake Level) er en betegnelse for den øvre tolerable grænse for et længerevarende dagligt indtag, der samtidig vurderes uden risiko for helbredet hos raske personer. TGL (Temporary Guidance Level) er fastsat af DTU Fødevareinstituttet (Rasmussen et al 2006) i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en UL-værdi. ADI (Acceptable daily intake) er et udtryk for det beregnede indtag af et stof, der kan indtages dagligt gennem hele livet, uden at det giver anledning til en betydelig risiko for sundheden.

3 De vejledende værdier kun gælder retinol og former heraf. Der er ikke fastsat vejledende værdier for andre former. Et produktindhold kan derfor være højere end værdien, hvis alt eller en delmængde er tilsat som beta-caroten. Til mærkning anbefales: 1 retinolækvivalent (RE) = 1 μg retinol eller 6 μg beta-caroten. Derfor kan det ikke aflæses af deklarationen, om et produkt overholder de vejledende værdier.

4 1 alpha-tocopherolækvivalent (α-TE) = 1 mg D-alpha-tocopherol.

5 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niacin eller 60 mg tryptophan.

Ældre er ikke defineret i den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets vurdering.