Gå til navigation Gå til hovedindhold

8. Egenkontrol og risikoanalyse:
8. Egenkontrol og risikoanalyse

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

8.0. Egenkontrol og risikoanalyse

Hygiejneforordningens artikel 5, stk. 1 og 2, litra A-G

Fødevareforordningens artikel 14, stk. 2, litra A 

En virksomhed, der producerer kosttilskud, skal indføre, iværksætte og følge en fast procedure, der er baseret på HACCP-principperne. Proceduren skal forebygge, fjerne eller reducere risiko til et acceptabelt niveau. Dette kaldes en risikoanalyse, og den skal være skriftlig.

 

I analysen skal virksomheden identificere de risici, der er forbundet med virksomhedens aktiviteter. Virksomheden skal derfor vurdere, om stoffer eller ingredienser i de pågældende mængder i kosttilskuddene kan medføre en sundhedsfare for forbrugerne. Det skal beskrives i den skriftlige risikoanalyse. Der er forskellige krav til risikoanalysen afhængig af virksomhedstype (se kapitel 9).

 

Er der risiko for sundhedsfare (akut eller kronisk toksicitet), er doseringen af det pågældende stof et kritisk styringspunkt (CCP) for producenter og importører. Så skal virksomheden have skriftlige procedurer for løbende styring med tilsætningen for at forebygge fejl og skriftlige procedurer for håndtering af afvigelser på relevante produktionsstadier. Fx kan virksomheden indføre, at to medarbejdere skal godkende en måling/beregning, inden en tilsætning af stoffet må ske. Der er forskel på, hvilken risiko for toksicitet de forskellige næringsstoffer eller visse andre stoffer udgør.

 

Den løbende kontrol kan omfatte analyser. De skal være analyseret på laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller lignende.

 

Autorisationsbekendtgørelsens §40