Gå til navigation Gå til hovedindhold

6.7 Kosttilskudsgebyr

 

Betalingsbekendtgørelsens § 66

 

Fødevarestyrelsen udfører styrket produktsikkerhedskontrol med kosttilskud.

 

Produktsikkerhedskontrollen finansieres af erhvervet. Fødevarestyrelsen opkræver derfor et årligt gebyr pr. virksomhed og et pr. anmeldt kosttilskud hos alle virksomheder, der har anmeldt kosttilskud. Beløbene reguleres årligt.

 

Fødevarestyrelsen opkræver en gang årligt gebyret for de kosttilskud, der fremgår af registeret. Gebyr betales dog ikke af virksomheder med en årlig omsætning på mindre end 50.000 kr. (eksklusive moms) fra salg af fødevarer.

 

Gebyret skal betales, uanset om produktet har været anmeldt i hele eller kun dele af året.

 

Der betales som udgangspunkt et gebyr pr. kosttilskud (dvs. ét gebyr pr. produktnavn).

 

Hvis samme virksomhed har to eller flere kosttilskud med samme indhold, men som markedsføres under forskellige produktnavne, skal de dog kun betale ét gebyr.

 

Hvis en virksomhed markedsfører et kosttilskud med samme produktnavn og nøjagtig samme indhold, men med forskellig indtagelsesform (fx kapsel og tablet), skal de betale et gebyr for hver indtagelsesform.

 

Virksomheden skal kun betale gebyr for ét produkt, hvis der er lavet ændringer i et oprindeligt produkt (fx en ændring af produktnavnet eller ændringer i produktindholdet). I så fald skal det oprindelige produkt udfases, så kun det ændrede produkt er på markedet fremadrettet. I sjældne tilfælde kan ændringerne i indholdet kan være så gennemgribende, at Fødevarestyresen vurderer, at der ikke længere er tale om ændring af et anmeldt produkt, men derimod et helt nyt produkt.

 

Virksomheden skal betale gebyr for to produkter, hvis både produktnavnet og produktindholdet er ændret inden for samme faktureringsperiode.

 

Fødevarestyrelsen journaliserer anmeldelse af nye kosttilskud og ændringer af tidligere anmeldte kosttilskud på forskellige sager med hvert sit journalnummer. Journaliseringen på flere sager påvirker ikke det årlige kosttilskudsgebyr.