Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

28.1 Særlige fokuspunkter i egenkontrollen ved selvbetjening, herunder CCP

 

​Hvis en virksomhed ønsker at sælge uindpakkede fødevarer ved selvbetjening, herunder buffeter, skal virksomheden altid starte med at udarbejde en skriftlig risikoanalyse. I risikoanalysen skal det indgå, om der er kritiske kontrolpunkter ved selvbetjeningssalget. Eksempler på kritiske kontrolpunkter er nedkøling, køleopbevaring, opvarmning, varmholdelse og genopvarmning. Det skal fremgå af virksomhedens egenkontrolprogram, hvordan virksomheden håndterer de kritiske kontrolpunkter, og der skal være dokumentation for udført egenkontrol.

Øvrige procedurer er gode arbejdsgange, og de kan være mundtlige. Virksomheden skal sørge for, at alle egenkontrolprocedurerne – såvel mundtlige som skriftlige – for salg ved selvbetjening indarbejdes i den daglige drift. Læs mere om risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter i Egenkontrolvejledningen.

Virksomheden bør f.eks. overveje:

 • Om der er behov for udvidelse af eksisterende registrering.
 • Hvordan indretningen skal være, herunder behov for afskærmning, evt. returspærre til f.eks. brød.
 • Om der er behov for særligt udstyr, herunder udformning af tænger og skeer (tag-ting).
 • I hvilket omfang og med hvilken frekvens overvågningen skal foregå.
 • Procedurer for opfyldning, tømning og rengøring af beholdere.
 • Om det er nødvendigt at sætte en grænse for, hvor længe varen kan ligge til salg.
 • Om der er de nødvendige faciliteter til rengøring af beholdere.
 • Procedurer for håndtering af rester.
 • Om der er behov for f.eks. køleopbevaring og varmholdelse.
 • Om der er behov for skiltning, mærkning til kunderne om f.eks. holdbarhed og opbevaring hos forbrugeren.
 • Procedurer for opfølgning ved uhensigtsmæssig kundeadfærd.

Hygiejneforordningen, artikel 4 og 5