Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Bryggeri/mikrobryggeri:
25. Returvarer i fødevarevirksomheder

Der er særlige regler for fødevarer, der bliver returneret til en dansk fødevarevirksomhed fra en engros- eller detailvirksomhed i Danmark.

Hygiejnebekendtgørelsen, § 29

Hvis der er tale om varer fra et tredjeland henvises til:
Forordning (EU) 2019/2074 af 23. september 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for særlig offentlig kontrol af sendin-ger af visse dyr og varer med oprindelse i og hjemvendende til Unionen efter nægtet indførelse af et tredjeland. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2074&rid=1)

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

25.1 Modtagelse af returvarer

Hvis en virksomhed beslutter at afvise en fødevare i modtagekontrollen på grund af fejl ved leverancen, kan varen returneres til afsendervirksomheden. Varer, der af sundhedsmæssige grunde afvises af virksomheden eller af Fødevarestyrelsen, eller fødevarer, der trækkes tilbage fra markedet, kan enten bortskaffes som affald eller returneres.

Hygiejnebekendtgørelsen, § 29

Returvarer, som modtages retur for at få godtgørelse efter SKAT’s afgiftsregler, må ikke udgøre en risiko for fødevaresikkerheden. 

Hygiejnebekendtgørelsen, § 29, stk. 3

Afsendervirksomheden skal ved modtagelsen enten undersøge de returnerede varer eller bortskaffe varerne som affald, hvis de udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Returnerede fødevarer af animalsk oprindelse, som udgør en risiko for fødevaresikkerheden eller som virksomheden af anden grund ikke ønsker at anvende som fødevare, skal bortskaffes efter biproduktforordningen.

Biproduktforordningen

Hvis virksomheden ønsker at bruge returnerede fødevarer, skal virksomheden undersøge varerne først for at sikre sig, at det er fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt. Se afsnit 24. Modtagekontrol i fødevarevirksomheder.

Hygiejnebekendtgørelsen, § 30

Hvis fødevarerne har overskredet holdbarhedsmærkningen henvises til Mærkningsbekendtgørelsen.