Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

18.1 Sikring af bygninger og lokaler mod skadedyr

 

Fødevarevirksomheden skal være effektivt sikret, så der ikke kommer skadedyr ind i virksomheden. Det gælder både bygningen udvendigt og lokalerne. 

Virksomheden skal sikre de nærmeste omgivelser mod skadedyr og f.eks. holde områder uden for fødevarelokaler ryddelige, så skadedyrene ikke kan gemme sig eller bygge reder.

Det er vigtigt, at:

  • Der er net for ventilationsåbninger og åbne vinduer. 
  • Vinduer og døre slutter tæt. 
  • Kloakdæksler og afløbsriste sikrer mod skadedyr. 
  • Bevoksninger langs ydermure holdes nede. 
  • Området langs ydermure ikke bruges som lagerplads for f.eks. paller, som kan være skjulested eller rede for skadedyr. 
  • Der f.eks. er døre eller lignende mellem varemodtagelse og andre lokaler. 
  • Der f.eks. er selvlukkere på døre til det fri fra produktionslokaler.
  • Ikke sikrede døre og vinduer så vidt muligt holdes lukket.
  • Rørgennemføringer eller blottede faldstammer ikke er årsag til skadedyrs indtrængen.
  • Rester af fødevarer eller andet affald ikke er frit tilgængeligt. 

Skadedyr kan let komme ind i virksomheden gennem åbne porte, døre og vinduer. Derfor bør der også være en port eller lignende mellem lokaler, hvor varer modtages, og produktions-, lager- og salgslokaler. Mus og kakerlakker kan også blive transporteret ind i varemodtagelsen på paller med varer.

Hvis vinduer holdes åbne ud til det fri, bør de være sikrede mod insekter eller andre skadedyr, f.eks. med insektnet, der slutter tæt til vinduesåbningerne.