Gå til navigation Gå til hovedindhold

12.4 Kæledyr

 

Virksomhedslederen i fx en restaurant kan tillade, at kæledyr må komme ind i restaurantens serveringsområde, hvis denne adgang ikke giver risiko for kontaminering af fødevarerne.

Hygiejnebekendtgørelsen, § 37, stk. 1, nr. 1

Hvis et kæledyr kontaminerer en fødevare, skal restauranten derfor sørge for at kassere fødevaren.


Beboere i leve- og bomiljøer kan have et kæledyr, som på særlige betingelser kan få adgang til køkkenområderne.

Køkkener i leve- og bomiljøer er også fødevarevirksomheder, selvom de mange steder har karakter af privat bolig.  Hvis kæledyr har adgang til køkkenområder, skal der derfor være særlig fokus på hygiejnen og på, at det er nødvendigt at have særlige betingelser for kæledyrenes adgang til køkkenområdet.

Det kan fx være hyppigere rengøring i køkkenområdet; at personalet holder øje med kæledyrene; at kæledyrene i visse situationer ikke kan have adgang til køkkenområdet, eller at personalet indfører særlige rengøringsprocedurer i køkkenet, før den egentlige madlavning påbegyndes.

Kæledyr bør ikke fodres i leve- og bomiljøers køkken- eller spiseområdet.


Hygiejnebekendtgørelsen, § 37, stk. 5