Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

10.6 Rent vand (hav- eller ferskvand)

 

Rent vand defineres som vand, der ikke kan skade sundhedskvaliteten af fødevarer.


Hygiejneforordningen, artikel 2, stk. 1, litra h) og i)


Rent vand må derfor ikke indeholde mikroorganismer, skadelige stoffer eller toksisk marint plankton i skadelige mængder.

Hygiejneforordningen, bilag I, del A, II, punkt 4, litra d)
Drikkevandsbekendtgørelsen, § 6, stk. 3

Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings­anlæg

Der er særlige regler for brug af vand og is i virksomheder, der håndterer fiskevarer og muslinger m.m.

Se afsnit 59. Vand og is på fiskeområdet og afsnit 72. Muslinger m.m.


Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel VII, punkt 1, litra b)
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel III, del A, punkt 2
Muslingebekendtgørelsen


Ved brug af rent havvand eller rent fersk- eller brakvand skal virksomheden sikre, at vandet ikke hentes fra et kontamineret område. Havvand bør hentes i god afstand fra kysten og fra indsejlinger til havne og marinaer.


Fartøjer skal sikre, at vandindtag til rent vand placeres, så man undgår forurening af vandforsyningen.