Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

10.6 Rent vand (hav- eller ferskvand)

 

Rent vand defineres som vand, der ikke kan skade sundhedskvaliteten af fødevarer.


Hygiejneforordningen, artikel 2, stk. 1, litra h) og i)


Rent vand må derfor ikke indeholde mikroorganismer, skadelige stoffer eller toksisk marint plankton i skadelige mængder.


Primærproducenter, fx landmænd, gartnere og fiskere, har lige som andre fødevarevirksomheder ansvaret for det vand, der bruges i virksomheden.

Se også afsnit 88. Primærproduktion og afsnit 10.1 Vand af drikkevandskvalitet.


Hvis primærproducenter ønsker at bruge rent vand til vanding af visse spiselige afgrøder, skal det som udgangspunkt opfylde drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav for mikrobiologiske parametre.

Se afsnit 10.2 Vandforsyning - ikke drikkevandskvalitet.


Vand til vanding af produktionsdyr via faste vandinstallationer må ifølge Fødevarestyrelsens vurdering ikke indeholde fysiske, kemiske eller mikrobiologiske forureninger, som kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden.


Hygiejneforordningen, bilag I, del A, II, punkt 4, litra d)
Hygiejneforordningen, bilag I, del A, II, punkt 5, litra c)
Drikkevandsbekendtgørelsen, § 6, stk. 3

Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsynings­anlæg

Der er særlige regler for brug af vand og is i virksomheder, der håndterer fiskevarer og muslinger m.m.

Se afsnit 59. Vand og is på fiskeområdet og afsnit 72. Muslinger m.m.


Hygiejneforordningen, bilag II, kapitel VII, punkt 1, litra b)
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel III, del A, punkt 2
Muslingebekendtgørelsen


Ved brug af rent havvand eller rent fersk- eller brakvand skal virksomheden sikre, at vandet ikke hentes fra et kontamineret område. Havvand bør hentes i god afstand fra kysten og fra indsejlinger til havne og marinaer.


Fartøjer skal sikre, at vandindtag til rent vand placeres, så man undgår forurening af vandforsyningen.