Gå til navigation Gå til hovedindhold


9. Forblandinger

Når man skal lave en foderblanding er det ikke ualmindeligt at man tilsætter fodertilsætningsstofferne i form af en forblanding. Dette vil ofte være for at sikre at tilsætningsstofferne bliver blandet mere homogent op i foderblandingen.

    Relevante afsnit i dette kapitel

9.1 Hvad en forblanding er

En forblanding er:

  1. en blanding af fodertilsætningsstoffer, eller 
  2. en blanding af et eller flere fodertilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer

Forblandinger må ikke bruges til direkte fodring af dyr, men skal blandes op med et eller flere fodermidler, eller en foderblanding inden det må bruges til fodring. Se bilag 2 Definitioner og begreber for den præcise definition af en forblanding.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra e) 

Et eksempel på en forblanding kan være en forblanding af de vitaminer og sporstoffer, der skal være i en bestemt foderblanding, eventuelt tilsat et bærestof. Når forblandingen blandes op i en foderblanding sikrer man en bedre opblanding af vitaminerne og sporstofferne i foderblandingen, end hvis de enkelte vitaminer og sporstoffer fx skulle blandes direkte med et fodermiddel.


9.2 Flydende forblandinger

En flydende forblanding kan have vand eller andre væsker som bærestof. Det er vigtigt at sondre mellem flydende forblandinger og reglerne om tilsætningsstoffer i dyrenes drikkevand.

Det er derfor lovligt at bruge en vandig forblanding til at spraye ud over foderet eller sætte til vådfoder. Dette dog alene under forudsætning af, at det sikres, at forblandingen fordeles homogent i foderet, eller at hvert dyrs dosis overholdes.