Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Medicin i foder:
94. Procedure ved godkendelse og registrering til aktivitet med foderlægemidler m.v.

Når en fodervirksomhed, herunder en hjemmeblander, skal ansøge om godkendelse eller anmelde sig til registrering hos Fødevarestyrelsen, skal den følge bestemte procedurer. Virksomheder med Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille og/eller engrosforhandle foderlægemidler kan, under visse betingelser, videreføre deres aktivitet uden at ansøge om godkendelse.

94.1 Godkendelses- og registreringsblanket samt virksomhedserklæring

​Virksomheder, der vil fremstille, opbevare, transportere eller markedsføre foderlægemidler eller mellemprodukter, skal som udgangspunkt bruge Fødevarestyrelsens blanket til godkendelse og registrering af foderlægemiddelaktivitet. 

Foderbekendtgørelsen, § 16, stk. 3

 

Blanketten findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Find blanketten til godkendelse og registrering af foderlægemiddelaktivitet her. 

Hvis virksomheden ansøger om godkendelse, men ikke allerede er registreret eller godkendt efter foderhygiejneforordningen, skal virksomheden senest samtidig anmelde registrering eller ansøge om godkendelse som fodervirksomhed.

 

Se mere her:

84.   Procedure ved registrering og godkendelse primærproducenter (landbrug) efter foderhygiejneforordningen

85.   Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

 

En virksomhed, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille eller engrosforhandle foderlægemidler, kan videreføre sine aktivitet uden at ansøge om godkendelse hertil, når foderlægemiddelforordningen finder anvendelse fra den 28. januar 2022. Det forudsætter, at virksomheden efterlever forordningens øvrige krav og, at virksomheden senest d. 28. juli 2022 erklærer overfor Fødevarestyrelsen, at virksomhedens system til håndtering af foderlægemidler eller mellemprodukter opfylder kravene i foderlægemiddelforordningen.

 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 15

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, § 16, stk. 4​​