Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


94. Procedure ved godkendelse og registrering til aktivitet med foderlægemidler m.v.

Når en fodervirksomhed, herunder en hjemmeblander, skal ansøge om godkendelse eller anmelde sig til registrering hos Fødevarestyrelsen, skal den følge bestemte procedurer. Virksomheder med Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille og/eller engrosforhandle foderlægemidler kan, under visse betingelser, videreføre deres aktivitet uden at ansøge om godkendelse.

94.1 Godkendelses- og registreringsblanket samt virksomhedserklæring

​Virksomheder, der vil fremstille, opbevare, transportere eller markedsføre foderlægemidler eller mellemprodukter, skal som udgangspunkt bruge Fødevarestyrelsens blanket til godkendelse og registrering af foderlægemiddelaktivitet. 

Foderbekendtgørelsen, § 16, stk. 3

 

Blanketten findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Find blanketten til godkendelse og registrering af foderlægemiddelaktivitet her. 

Hvis virksomheden ansøger om godkendelse, men ikke allerede er registreret eller godkendt efter foderhygiejneforordningen, skal virksomheden senest samtidig anmelde registrering eller ansøge om godkendelse som fodervirksomhed.

 

Se mere her:

84.   Procedure ved registrering og godkendelse primærproducenter (landbrug) efter foderhygiejneforordningen

85.   Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

 

En virksomhed, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille eller engrosforhandle foderlægemidler, kan videreføre sine aktivitet uden at ansøge om godkendelse hertil, når foderlægemiddelforordningen finder anvendelse fra den 28. januar 2022. Det forudsætter, at virksomheden efterlever forordningens øvrige krav og, at virksomheden senest d. 28. juli 2022 erklærer overfor Fødevarestyrelsen, at virksomhedens system til håndtering af foderlægemidler eller mellemprodukter opfylder kravene i foderlægemiddelforordningen.

 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 15

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, § 16, stk. 4​​


94.2 Hvornår må fodervirksomheder, der skal godkendes, begynde deres foderlægemiddelaktiviteter?

En fodervirksomhed må først begynde sine aktiviteter med foderlægemidler eller mellemprodukter, når virksomheden har fået en godkendelse af Fødevarestyrelsen.

Nogle virksomheder har aktiviteter, som medfører, at Fødevarestyrelsen først kan give en endelig godkendelse, når virksomheden i en periode, typisk tre måneder, har vist, at den opfylder alle krav til en godkendelse. Herefter kan Fødevarestyrelsen give en endelig godkendelse.

 

Fødevarestyrelsen kan kun godkende en virksomhed, når virksomheden har vist, at den har indført et system til at styre fremstilling, opbevaring, transport eller markedsføring af foderlægemidler eller mellemprodukter og, at systemet opfylder de specifikke krav i foderlægemiddelforordningens kapitel II.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk. 3

 

Virksomheder med Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille eller engrosforhandle foderlægemidler kan videreføre disse aktiviteter uden godkendelse fra Fødevarestyrelsen. Det forudsætter, at Fødevarestyrelsen senest d. 28. juli 2022 har modtaget en erklæring om, at virksomheden opfyldelser relevante krav i foderlægemiddelforordningen.

 

Læs mere:

94.1 Godkendelses- og registreringsblanket samt virksomhedserklæring


94.3 Hvornår må fodervirksomheder, der skal registreres. begynder deres foderlægemiddelaktiviteter?

En fodervirksomhed, der vil markedsføre foderlægemidler til selskabsdyr, må begynde sin detailhandel, når virksomheden er registreret hertil af Fødevarestyrelsen.​