Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering og godkendelse:
93. Godkendelse og registrering af aktivitet med foderlægemidler

Fodervirksomheder skal være godkendt eller registreret til aktivitet med foderlægemidler eller mellemprodukter, inden de kan begynde at fremstille, opbevare, transportere eller markedsføre denne type produkter.

En fodervirksomhed kan som hjemmeblander alene godkendes til at fremstille foderlægemidler til brug på egen bedrift.

93.1 Godkendelse efter foderlægemiddelforordningen

​​En godkendelse af en fodervirksomhed, herunder et landbrug, er Fødevarestyrelsens godkendelse af, at virksomhedens indretning og system til drift stemmer overens med krav i foderlægemiddelforordningen. 

Når en virksomhed har ansøgt om godkendelse, besøger Fødevarestyrelsen virksomheden, inden den må starte sine foderaktiviteter. Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af besøget, om det system, der er indført til fremstilling, opbevaring, transport eller markedsføring af foderlægemidler eller mellemprodukter, opfylder de specifikke krav i foderlægemiddelforordningens kapitel II. 

Foderlægemiddelforo​rdningen, artikel 13, stk. 1 og stk. 3

 

Nogle virksomheder har aktiviteter, som medfører, at Fødevarestyrelsen først kan give en endelig godkendelse, når virksomheden i en periode, typisk tre måneder, har vist, at den opfylder alle krav til en godkendelse.Herefter kan Fødevarestyrelsen give en endelig godkendelse. 93.2 Godkendelse til fremstilling af foderlægemidler m.v.

​​En foderstofvirksomhed, der vil fremstille foderlægemidler eller mellemprodukter, skal godkendes til denne aktivitet. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk.1

 

Det er en forudsætning, at virksomheden også er godkendt eller registeret efter bestemmelserne i foderhygiejneforordningen. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 1

 

Som udgangspunkt kan en fodervirksomhed både fremstille foderlægemidler og mellemprodukter - også før, der er udskrevet en recept. 

Dog er der følgende begrænsninger: 

Fremstilling på forhånd er ikke tilladt for

  1. hjemmeblandere og mobile blandere, og
  2. fremstilling af foderlægemidler eller mellemprodukter til brug for ikke-fødevareproducerende dyr og til fødevareproducerende landlevende dyr med indhold af veterinærlægemidler, der anvendes på anden måde end anført i markedsføringstilladelsen (veterinærlægemiddelforordningens artikel 112 og 113).

    Det bemærkes, at til brug for akvakulturdyr er det tilladt for fodervirksomheder at fremstille foderlægemidler på forhånd med indhold af veterinærlægemidler, der anvendes på anden måde end anført i markedsføringstilladelsen (veterinærlægemiddelforordningens artikel 114).

 
 
En hjemmeblander må fremstille foderlægemidler og kan kun fremstille disse på baggrund af en dyrlæges ordinering.
 
 
En fodervirksomhed af typen 'mobil blander' må fremstille foderlægemidler og kan kun fremstille disse på baggrund af en dyrlæges ordinering.
 
 
 
Se mere:
94. Procedure ved godkendelse og registrering til aktivitet med foderlægemidler m.v.