Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Medicin i foder:
93. Godkendelse og registrering af aktivitet med foderlægemidler

Fodervirksomheder skal være godkendt eller registreret til aktivitet med foderlægemidler eller mellemprodukter, inden de kan begynde at fremstille, opbevare, transportere eller markedsføre denne type produkter.

En fodervirksomhed kan som hjemmeblander alene godkendes til at fremstille foderlægemidler til brug på egen bedrift.

    Relevante afsnit i dette kapitel

93.1 Godkendelse efter foderlægemiddelforordningen

​​En godkendelse af en fodervirksomhed, herunder et landbrug, er Fødevarestyrelsens godkendelse af, at virksomhedens indretning og system til drift stemmer overens med krav i foderlægemiddelforordningen. 

Når en virksomhed har ansøgt om godkendelse, besøger Fødevarestyrelsen virksomheden, inden den må starte sine foderaktiviteter. Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af besøget, om det system, der er indført til fremstilling, opbevaring, transport eller markedsføring af foderlægemidler eller mellemprodukter, opfylder de specifikke krav i foderlægemiddelforordningens kapitel II. 

Foderlægemiddelforo​rdningen, artikel 13, stk. 1 og stk. 3

 

Nogle virksomheder har aktiviteter, som medfører, at Fødevarestyrelsen først kan give en endelig godkendelse, når virksomheden i en periode, typisk tre måneder, har vist, at den opfylder alle krav til en godkendelse.Herefter kan Fødevarestyrelsen give en endelig godkendelse.