Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering - virksomhed:
93. Godkendelse og registrering af aktivitet med foderlægemidler

Fodervirksomheder skal være godkendt eller registreret til aktivitet med foderlægemidler eller mellemprodukter, inden de kan begynde at fremstille, opbevare, transportere eller markedsføre denne type produkter.

En fodervirksomhed kan som hjemmeblander alene godkendes til at fremstille foderlægemidler til brug på egen bedrift.

93.6 Registrering til detailhandel af foderlægemidler til selskabsdyr

​Registrering af en fodervirksomhed betyder, at virksomheden bliver opført som fodervirksomhed i et register hos en kompetent myndighed. I Danmark registreres fodervirksomheder hos Fødevarestyrelsen, som fører kontrol med, at fodervirksomheder overholder foderlovgivningen.

 

Virksomheder med detailhandel af foderlægemidler til selskabsdyr, fx dyrlægevirksomheder, skal registreres til denne aktivitet. 


Foderbekendtgørelsen, § 16, stk. 2​

 

Ved detailhandel forstås markedsføring med eller uden vederlag af foder til den endelige bruger. En virksomhed, der har detailhandel af foder til selskabsdyr, kan også opbevare og transportere egne produkter. Selskabsdyr er fx hunde, katte og krybdyr. Heste, 'kælegrise' og høns er ikke selskabsdyr efter foderlovgivningens definition, heller ikke selv om de holdes privat eller som hobbydyr af institutioner, foreninger og lignende.

 

Se mere om procedure for registrering:

94. Procedure ved godkendelse og registrering af aktivitet med foderlægemidler m.v.