Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

85.5 Betinget godkendelse af fodervirksomhed

 

De fleste fodervirksomheder har aktiviteter, hvor Fødevarestyrelsen giver en betinget godkendelse, før en endelig godkendelse.

Betinget godkendelse er en godkendelse, som Fødevarestyrelsen kan give, så virksomheden kan få mulighed for at bruge sine procedurer, og om nødvendigt tilpasse dem, inden endelig godkendelse kan gives.

Betinget godkendelse gives fx til virksomheder, som håndterer foder, hvor der er risiko for:

  • Overslæb til eller krydskontamination af andet foder.
  • Forveksling med andet foder.

Når en virksomhed har ansøgt om godkendelse, kontakter Fødevarestyrelsen virksomheden for at aftale et godkendelsesbesøg.

På et godkendelsesbesøg vurderer Fødevarestyrelsen, om virksomhedens indretning og drift lever op til kravene ud fra de aktiviteter, virksomheden har ansøgt om.

En betinget godkendelse varer typisk i tre måneder. Virksomheden skal i den betingede periode kunne vise, at virksomhedens HACCP-system og andre procedurer virker, og i nødvendigt omfang tilrette system og procedurer.

Der er normalt ingen begrænsninger i virksomhedens muligheder for at markedsføre foder i den periode, hvor godkendelsen er betinget.

Fødevarestyrelsen kommer på nyt besøg, inden den betingede periode udløber. Hvis virksomheden opfylder alle krav, kan Fødevarestyrelsen give en endelig godkendelse.

Fødevarestyrelsen kan også forlænge den betingede periode. Fx hvis analyseresultater viser, at virksomhedens procedurer ikke er tilstrækkelige, eller der er behov for at bygge om.

En betinget godkendelse må ikke vare mere end i alt seks måneder.

Foderhygiejneforordningen, artikel 13, stk. 2

Når Fødevarestyrelsen har givet en betinget godkendelse, får virksomheden et godkendelsesnummer.

Hvis Fødevarestyrelsen giver afslag på ansøgningen om godkendelse, skal virksomheden stoppe de foderaktiviteter, den har ansøgt om godkendelse af.

Se mere:

85.3. Hvornår må fodervirksomheder efter primærproduktion, der skal godkendes, begynde sine aktiviteter?

86.2 Hvad er et godkendelsesnummer?