Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering og godkendelse:
82. Foderaktiviteter, der ikke skal registreres

Foderaktiviteter, der hører til privatsfæren eller er af en særlig eller begrænset karakter, skal ikke registreres hos Fødevarestyrelsen. Detailhandel af visse typer foder til selskabsdyr, særlige aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter samt spedition skal heller ikke registreres.

82.1 Egenproduktion af foder til dyr til privat forbrug (privatsfære) – ikke registrering

​Et landbrug må producere foder til dyr, der skal bruges i egen husholdning, uden at denne aktivitet bliver registreret efter foderhygiejneforordningen.


Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, a), i)


82.2 Egenproduktion af foder til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion – ikke registrering

Foderhygiejneforordningen gælder ikke for egenproduktion af foder til dyr, der ikke skal bruges i fødevareproduktion. Det kan fx være foder til mink. Det kan også være foder til heste, som er udelukket fra konsum og ikke må slagtes. Hvis hesten er udelukket fra konsum, skal det fremgå af hestens pas.


Læs om hestepas og mærkning af dyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk


Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, a), ii)


82.3 Fodring af dyr – privatsfære

​Private husholdninger betegnes som "privatsfære". Fodring af egne dyr, der bruges til privatpersoners eget forbrug, er ikke omfattet af regler om foderhygiejne.  Det kan fx være fodring af en kalv eller en mindre flok høns. Fødevarestyrelsen fører ikke kontrol med aktiviteter i privatsfæren.


Det er også privatsfære, hvis fx institutioner og skoler selv fodrer institutionens egne dyr, fx egne høns og kaniner.


Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, litra b)


82.4 Fodring af dyr til levering af små mængder animaske fødevarer til forbrugere og detail

Der er ikke i foderhygiejneforordningen regler for fodring af dyr, når en person eller familie har en lille produktion af animalske fødevarer, der leveres til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder. Personen eller familien skal dog være registeret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen.


Hertil kommer, at foderet ikke må være farligt, og at foderet blandt andet skal overholde grænseværdierne for tilsætningsstoffer.


Autorisationsbekendtgørelsen § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, litra b)

Fødevareforordningen, artikel 1582.5 Fodring af dyr – ikke fødevareproduktion

Der er ikke i foderhygiejneforordningen regler for fodring af dyr, der ikke skal bruges til produktion af fødevarer, fx mink eller heste, som er udelukket fra konsum. Hvis hesten er udelukket fra konsum og ikke må slagtes, skal det fremgå af hestens pas.


Læs om hestepas og mærkning af dyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk


Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, litra c


82.6 Mindre landbrug med produktion og levering af op til 5 tons foder – ikke registrering

​Et lille landbrug skal ikke registreres til primærproduktion hos Fødevarestyrelsen, hvis det:

  • kun producerer op til 5 tons foderstoffer årligt,
  • leverer dette foder direkte til bedrifter inden for en radius af 50 km fra landbruget, og
  • når modtager ikke videresælger foderet, men alene bruger det til at fodre egne dyr.

Det kan fx være et landbrug med én eller få hektar jord, hvor der kun kan høstes meget lidt hø.


Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2

Foderbekendtgørelsen, § 15, stk. 2

 


82.7 Større landbrug med levering af op til 5 tons foder

Et større landbrug kan uden at følge foderhygiejneforordningen producere og levere op til 5 tons foderstoffer årligt inden for en radius af 50 km fra landbruget, når modtager ikke videresælger foderet, men alene bruger det til at fodre egne dyr.

Det større landbrug skal dog følge foderreglerne, herunder foderhygiejneforordningen, og være registreret af Fødevarestyrelsen for så vidt angår landbrugets produktion af foder ud over de første 5 tons. 


Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2

Foderbekendtgørelsen, § 15, stk. 3


Det kan fx være et stort landbrug, som bruger det meste af sit hjemmedyrkede foder i egen husdyrproduktion og kun leverer en lille mænge foder til naboer.


Se mere:


80 Mere om registrering til primærproduktion

82.6 Mindre landbrug med produktion og levering af op til 5 tons foder – ikke registrering


82.10 Særlige aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter - ikke registrering

​Fødevarestyrelsen registrerer ikke oplysninger om alle aktiviteter, som er omfattet af foderlægemiddelforordningens bestemmelser for anvendelse, oplagring, transport og markedsføring af foderlægemidler og mellemprodukter. 

Et landbrug, der udelukkende køber, opbevarer eller transporterer foderlægemidler til brug på egen bedrift, skal ikke godkendes til denne aktivitet. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk. 2, a)

 

En fodervirksomhed, der markedsfører foderlægemidler eller mellemprodukter uden at opbevare produkterne i egne lokaler, skal ikke godkendes til denne aktivitet. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk. 2, b)

 

En fodervirksomhed, der opbevarer eller transporter indpakkede foderlægemidler eller mellemprodukter, skal ikke godkendes til disse aktiviteter. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk. 2, c)
 

Virksomhederne, herunder dyreholdere, der anvender foderlægemidler til egne dyr, fx ved fodring af svin eller pelsdyr, skal dog overholde relevante krav i foderlægemiddelforordningen.

 

Se mere:

38.3 Foderlægemidler og virksomhedernes ansvar