Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Definitioner og begreber:
82. Foderaktiviteter, der ikke skal registreres

Foderaktiviteter, der hører til privatsfæren eller er af en særlig eller begrænset karakter, skal ikke registreres hos Fødevarestyrelsen. Detailhandel af visse typer foder til selskabsdyr, særlige aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter samt spedition skal heller ikke registreres.

82.8 Detailhandel af foder til selskabsdyr – ikke registrering

Virksomheder, der kun markedsfører foder til selskabsdyr direkte til endelige brugere, dvs. detailhandel, skal ikke være registreret som fodervirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Virksomhederne skal dog overholde krav i lovgivningen om bl.a. fodersikkerhed og markedsføring.


Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, e)


Ved detailhandel forstås markedsføring med eller uden vederlag af foder til den endelige bruger.

En virksomhed, der har detailhandel af foder til selskabsdyr, kan også opbevare og transportere egne produkter uden at være registreret til det.

Selskabsdyr er fx hunde, katte og krybdyr. Heste, 'kælegrise' og høns er ikke selskabsdyr efter foderlovgivningens definition, heller ikke selv om de holdes privat eller som hobbydyr af institutioner, foreninger og lignende. 

En virksomhed, som sælger foder til andre dyr end selskabsdyr direkte til slutbrugeren, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. 

Hvis en virksomhed importerer foder til selskabsdyr, skal virksomheden dog registreres som fodervirksomhed med aktiviteterne handel og import.

En virksomhed med detailhandel af foder til selskabsdyr, og som er ansvarlig for produkternes mærkning efter markedsføringslovgivningen, skal registreres med aktiviteten handel. Virksomheden er ikke fritaget fra kravet om registrering, selvom den har detailhandel med foder til selskabsdyr.

 

Se mere:


3. Fodervirksomheders og landbrugs ansvar

17.1. Betegnelser for dyr

21. 4. Mærkningsansvar ved distribution og detailsalg af foder

81.4 Registrering af handel for fodervirksomheder efter primærproduktion


82.9 Spedition – ikke registrering

​Speditører er ikke fodervirksomheder og skal derfor ikke registreres hos Fødevarestyrelsen.

Ved speditører forstås virksomheder, som ikke har direkte kontakt med foder, men som alene formidler kontakt mellem fodertransportører og fodervirksomheder, der ønsker at få transporteret varer.


En speditør kan også udfylde, underskrive og aflevere dokumenter på vegne af en fodervirksomhed ved præsentation af foder til grænsekontrol og toldmæssige opgaver. Når en speditør formidler en kontakt om transport, betragtes det ikke som et led i distributionen af foder.


Se mere:


Bilag 2 Definitioner og begreber


Se også:

81.3 Registrering af transport for fodervirksomheder efter primærproduktion