Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

82.6 Mindre landbrug med produktion og levering af op til 5 tons foder – ikke registrering

 

​Et lille landbrug skal ikke registreres til primærproduktion hos Fødevarestyrelsen, hvis det:

  • kun producerer op til 5 tons foderstoffer årligt,
  • leverer dette foder direkte til bedrifter inden for en radius af 50 km fra landbruget, og
  • når modtager ikke videresælger foderet, men alene bruger det til at fodre egne dyr.

Det kan fx være et landbrug med én eller få hektar jord, hvor der kun kan høstes meget lidt hø.


Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2

Foderbekendtgørelsen, § 15, stk. 2