Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering og godkendelse:
81. Registrering af fodervirksomheder efter primærproduktion, herunder eksempler

Fodervirksomheder i leddet efter primærproduktion skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over danske registrerede og godkendte fodervirksomheder.

    Relevante afsnit i dette kapitel

81.5 Registrering af direkte tørring

​Virksomheder, der tørrer foder ved kontakt til luftstrøm fra fx opvarmet olie eller kul, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden registreres med aktiviteten direkte tørring, hvis virksomheden bruger andet end naturgas som brændstofkilde.


Læs mere i afsnit 30.10 Uønskede stoffer i Bilag I Del V: Dioxiner og PCB'er.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2


Se mere i bilag 2 Begreber og definitioner.