Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import og samhandel:
81. Registrering af fodervirksomheder efter primærproduktion, herunder eksempler

Fodervirksomheder i leddet efter primærproduktion skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over danske registrerede og godkendte fodervirksomheder.

81.1 Registrering af produktion for fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheder, der producerer foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden bliver registreret med aktiviteten produktion.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2


Ved produktion forstås fremstilling af foder eller behandling af foder, der ændrer foderets fysiske fremtoning.


Eksempler på produktion og behandling af foder, der ændrer foderets fysiske fremtoning:

  • Blanding af foder, fx blanding af to fodermidler eller blanding af et fodermiddel med et tilsætningsstof.
  • Tilsætning af forblandinger til foder, fx sprøjtning af en forblanding på overfladen af en foderblanding.
  • Tilsætning af fodertilsætningsstoffer til foder, fx blanding af fodertilsætningsstof og et fodermiddel.
  • Valsning, formaling eller kvasning. Kvasning kan være med eller uden damp.
  • Pelletering.
  • Indfrysning.
  • Afgiftning af foder.
  • Aflivning af foderdyr, fx insekter og rotter der er opdrættet for at anvende som foder.

Tørring af korn og frø ændrer ikke foderets fysiske fremtoning i en sådan grad, at tørring betragtes som produktion. Tørringsprocessen kan både være en del af aktiviteten produktion eller oplagring. Se også om direkte tørring i bilag 2 Definitioner og begreber.


Opbevaring af frossent foder betragtes ikke som produktion, men som oplagring. Læs mere om begrebet produktion i bilag 2 Definitioner og begreber.


Se mere:


81.5 Registrering af direkte tørring

81.6 Registrering af fødevarevirksomhed med foderaktiviteter

81.7 Registrering af mobile fodervirksomheder


Se også:

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen


81.4 Registrering af handel for fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheder, der markedsfører foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden registreres med aktiviteten handel.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2

 

Ved handel forstås salg af foder. Handel er en del af begrebet markedsføring. Se mere om definitionen markedsføring i bilag 2 Definitioner og begreber.


Donation er også omfattet af aktiviteten handel. Virksomheder, der giver foder væk, skal derfor registreres hos Fødevarestyrelsen.


Virksomheder, der handler med foder, behøver ikke at have foderet i sin fysiske varetægt.


Virksomheden kan levere foderet i originalemballage eller i løs vægt. Virksomheden kan også ompakke foder, inden virksomheden sælger eller giver foderet videre. Hvis virksomheden vælger at ompakke foderet, er virksomheden ansvarlig for mærkningen og dermed for produktets indhold.  Se mere i afsnit 21.3 Ansvar for mærkning af foder.


Handel omfatter ikke en håndtering af foderet, hvor dets fysiske fremtoning eller sammensætning ændres.


Virksomheder, der importerer foder, registreres også med aktiviteten import ud over virksomhedens registrering af handel og/eller produktion. Se mere om registrering af import i afsnit 45. Registrering som foderimportør.


Se mere:


81.6 Registrering af fødevarevirksomhed med foderaktiviteter


Se også:


74.3 Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

82.8 Detailhandel af foder til selskabsdyr – ikke registrering

82.9 Spedition – ikke registrering

85. Procedure for registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen