Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Faciliteter og udstyr:
81. Registrering af fodervirksomheder efter primærproduktion, herunder eksempler

Fodervirksomheder i leddet efter primærproduktion skal registreres hos Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over danske registrerede og godkendte fodervirksomheder.

81.8 Geografisk afgrænsning af fodervirksomhed efter primærproduktion

​Fødevarestyrelsen registrerer eller godkender hver virksomhed som en selvstændig enhed.


Ved registrering eller godkendelse skal virksomheden afgrænses geografisk som én samlet enhed. Fødevarestyrelsen kan undtagelsesvist registrere eller godkende en virksomhed med flere adresser, hvis:

  • adresserne ligger i nær tilknytning til hinanden, fx genbo-adresser eller adresser adskilt af ét til to husnumre, og
  • transport af foder, udstyr, m.v. mellem lokaliteterne kan ske hygiejnisk forsvarligt.

Det kan fx være, hvor produktionsanlæg og lager ligger på matrikler overfor hinanden.


Hvis lokaliteterne ligger længere fra hinanden, skal virksomheden sørge for, at hver lokalitet bliver registreret eller får en godkendelse som en selvstændig virksomhed. Fx hvor bygninger ikke ligger i umiddelbar nærhed, men adskilt af vej og husnumre, eller bygninger, der ligger på forskellige havnemoler.


Se mere:


81.9 Registrering af flere fodervirksomheder på samme lokalitet

 


81.9 Registrering af flere fodervirksomheder på samme lokalitet

​Fødevarestyrelsen kan registrere flere virksomheder på samme lokalitet. Fx kan der både være tilknyttet en handelsvirksomhed og en produktionsvirksomhed på samme lokalitet. Der kan også være to produktionsvirksomheder, som drives tidsmæssigt adskilt. Hvis der er to virksomheder på samme lokalitet, skal det være klart, hvilke aktiviteter der hører til hvilken virksomhed.


Virksomheder på samme lokalitet kan have samme eller forskellig ledelse. Virksomhederne skal bl.a. kunne gøre rede for egne aktiviteter og produkter. Hvis virksomhederne opbevarer eller håndterer varer i samme produktionslokale, lager eller kølerum, skal det være klart, hvilke varer der hører til hvilken virksomhed.


Se mere:


81.8 Geografisk afgrænsning af fodervirksomhed efter primærproduktion


Se også:


71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP-system på fodervirksomheder