Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

81.3 Registrering af transport for fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomheder, der transporterer foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden bliver registreret med aktiviteten transport.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2


Ved transport forstås typisk flytning af foder fra én virksomhed til en anden virksomhed, fx i samme selskab, eller til en slutbruger.

Hvis virksomheden transporterer foder inden for egen virksomhed, dvs. samme geografiske enhed, skal denne transportaktivitet ikke registreres. Det ligger inden for virksomhedens øvrige registrering, fx som produktionsvirksomhed. 

Hvis en producent eller en handelsvirksomhed selv henter foder, fx fra en leverandør, skal producenten eller handelsvirksomheden også registreres med aktiviteten transport.

Transport omfatter ikke en håndtering af foderet, hvor dets fysiske fremtoning eller sammensætning ændres.


Læs om begrebet transport i bilag 2 Definitioner og begreber.


Se mere:


81.7 Registrering af mobile fodervirksomheder


Se også:


82.9 Spedition – ikke registrering

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen