Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

81.2 Registrering af oplagring for fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomheder, der opbevarer eller lagerfører foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden bliver registreret med aktiviteten oplagring.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2


Ved oplagring forstås opbevaring af foder. Det kan være oplagring af foder, der skal markedsføres eller bruges til produktion. Det kan også være foder, virksomheden opbevarer for en anden virksomhed.


Oplagring omfatter ikke en håndtering af foderet, hvor dets fysiske fremtoning eller sammensætning ændres.


Hvis en virksomhed tørrer korn og frø under opbevaringen, er der stadig en aktivitet forbundet med oplagring. Foderets fysiske fremtoning bliver ikke ændret ved en tørring i en sådan grad, at tørring anses for produktion. Se også om direkte tørring i bilag 2 Definitioner og begreber.


Læs mere om begrebet oplagring i bilag 2 Definitioner og begreber.


Se mere:


81.5 Registrering af direkte tørring


Se også:


85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen