Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

81.1 Registrering af produktion for fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomheder, der producerer foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden bliver registreret med aktiviteten produktion.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2


Ved produktion forstås fremstilling af foder eller behandling af foder, der ændrer foderets fysiske fremtoning.


Eksempler på produktion og behandling af foder, der ændrer foderets fysiske fremtoning:

  • Blanding af foder, fx blanding af to fodermidler eller blanding af et fodermiddel med et tilsætningsstof.
  • Tilsætning af forblandinger til foder, fx sprøjtning af en forblanding på overfladen af en foderblanding.
  • Tilsætning af fodertilsætningsstoffer til foder, fx blanding af fodertilsætningsstof og et fodermiddel.
  • Valsning, formaling eller kvasning. Kvasning kan være med eller uden damp.
  • Pelletering.
  • Indfrysning.
  • Afgiftning af foder.
  • Aflivning af foderdyr, fx insekter og rotter der er opdrættet for at anvende som foder.

Tørring af korn og frø ændrer ikke foderets fysiske fremtoning i en sådan grad, at tørring betragtes som produktion. Tørringsprocessen kan både være en del af aktiviteten produktion eller oplagring. Se også om direkte tørring i bilag 2 Definitioner og begreber.


Opbevaring af frossent foder betragtes ikke som produktion, men som oplagring. Læs mere om begrebet produktion i bilag 2 Definitioner og begreber.


Se mere:


81.5 Registrering af direkte tørring

81.6 Registrering af fødevarevirksomhed med foderaktiviteter

81.7 Registrering af mobile fodervirksomheder


Se også:

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen