Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

7.1 Tilbagetrækning eller suspension af fodertilsætningsstoffer

 

Alle fodertilsætningsstoffer på markedet skulle ifølge fodertilsætningsstofforordningen notificeres inden den 7. november 2004. Herefter skulle der indsendes en ansøgning om regodkendelse, eller for nogle stoffers vedkommende, om den første egentlige godkendelse. De stoffer, der ikke blev søgt regodkendt, vil blive trukket tilbage løbende. Denne tilbagetrækning sker ved en tilbagetrækningsforordning med overgangsbestemmelser.

Indtil videre er der trukket følgende tilbage: 1) en række ensileringsstoffer, 2) en gruppe af aromastoffer og appetitvækkende stoffer samt 3) en række fodertilsætningsstoffer fra mange forskellige funktionelle grupper, som ikke er søgt regodkendt, eller hvor overgangsordningerne er udløbet.

Gennemførselsforordning om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe "ensileringstilsætningsstoffer" 

Gennemførselsforordning om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen "aromastoffer og appetitvækkende stoffer" 

Gennemførselsforordning om tilbagetrækning fra markedet af en række fodertilsætningsstoffer 

Tilbagetrækning er også aktuelt, hvis det viser sig, at et fodertilsætningsstof ikke opfylder fodertilsætningsstofforordningens krav om sikkerhed, eller der er begrundet risiko for, at de ikke opfylder sikkerhedskravene. I så fald vil tilsætningsstoffet straks blive trukket tilbage ved en forordning. Det vil altså ikke blive overført til Annex II for at afvente tilbagetrækning. Både Kommissionen og en medlemsstat kan bede EFSA om en udtalelse, hvis de mener, et tilsætningsstof ikke længere opfylder fodertilsætningsstofforordningens krav. EFSA kan også på eget initiativ komme med en udtalelse. 

Fodertilsætningsstofforordningen artikel 13 

De tilbagetrukne fodertilsætningsstoffer fjernes fra EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer. Herefter har tilbagetrækningsforordningerne dog stadig en vigtig konsekvens. De produkter, som er listet som fodertilsætningsstoffer, og som ikke længere er godkendt, bliver ved med at være klassificeret som fodertilsætningsstoffer, uanset at de ikke længere må bruges. De kan derfor ikke markedsføres som fodermidler. Da disse stoffer hverken er godkendt som fodertilsætningsstof og heller ikke kan betragtes som et fodermiddel, er de altså ulovlige at anvende i/som foder.

Det forventes at Kommissionen vil stille forslag om, at en række af tilsætningsstofferne fra Annex II overgår til at blive fodermidler. Dette vil også ske ved en forordning, således at det er klart for alle, at disse tidligere tilsætningsstoffer kan accepteres markedsført som fodermidler.

Kommissionen kan også suspendere godkendelse af et fodertilsætningsstof. Et eksempel på dette er Kommissionens suspension af fodertilsætningsstoffet ethoxyquin. Dette fodertilsætningsstof er suspenderet fordi det er mistænkt for at kunne være kræftfremkaldende og eller genotoksisk. Ansøger har ikke dokumenteret overfor Kommissionen, at stoffet ikke er kræftfremkaldende og/eller genotoksisk, og at det dermed er sikkert at anvende. 

Gennemførelsesforordning om suspension af godkendelsen af ethoxyquin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og -kategorier