Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fodermidler:
79. Generelt om registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug

 

79.1 Registrering af fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen

​Registrering af en fodervirksomhed, herunder landbrug, betyder, at virksomheden bliver opført som fodervirksomhed i et register hos en kompetent myndighed. I Danmark registreres fodervirksomheder hos Fødevarestyrelsen, som fører kontrol med, at fodervirksomheder overholder foderlovgivningen.

Fødevarestyrelsen registrerer både fodervirksomheder med primærproduktion og med aktiviteter efter primærproduktionen. Virksomheder efter primærproduktion er fx producenter af forblandinger og landmænd, som oplagrer foder for andre.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9

Foderbekendtgørelsen, kapitel 7

 

Se mere:

 

80. Registrering af landbrug (primærproducenter)

81. Mere om registrering af fodervirksomheder efter primærproduktion


79.4 Registrering af fodertyper - fodervirksomheder efter primærproduktion

​Fødevarestyrelsen registrerer de fodertyper, en fodervirksomhed producerer, forhandler, oplagrer og/eller transporterer.


Følgende typer af foder registreres:

  • Tilsætningsstof.
  • Fodermiddel.
  • Forblanding.
  • Foderblanding.

Se en mere detaljeret oversigt i afsnit 4.1 Oversigt over fodertyper.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1 og 3.


Se mere:


81. Mere om registrering af fodervirksomheder efter foderhygiejneforordningen