Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foder og fodertyper:
79. Generelt om registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug

En fodervirksomhed, herunder landbrug, skal være registreret eller godkendt efter foderhygiejneforordningen, inden virksomheden kan begynde sine foderaktiviteter.

En fodervirksomhed kan have aktiviteter, som kræver en godkendelse efter foderhygiejnelovgivningen eller efter andre regelsæt. Det kan fx være godkendelse til at markedsføre visse fodertilsætningsstoffer, til at transportere foderlægemidler eller til at afgifte fodermidler efter afgiftningsforordningen.

Der er særlige regler om godkendelse af virksomheder, der håndterer animalske biprodukter (ABP).

79.4 Registrering af fodertyper - fodervirksomheder efter primærproduktion

​Fødevarestyrelsen registrerer de fodertyper, en fodervirksomhed producerer, forhandler, oplagrer og/eller transporterer.


Følgende typer af foder registreres:

  • Tilsætningsstof.
  • Fodermiddel.
  • Forblanding.
  • Foderblanding.

Se en mere detaljeret oversigt i afsnit 4.1 Oversigt over fodertyper.


Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1 og 3.


Se mere:


81. Mere om registrering af fodervirksomheder efter foderhygiejneforordningen