Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

79.2 Godkendelse af fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen

 

​En godkendelse af en fodervirksomhed, herunder landbrug, er Fødevarestyrelsens godkendelse af, at virksomhedens indretning og drift stemmer overens med foderhygiejnereglerne.

Det afhænger af virksomhedens aktiviteter, om den skal godkendes udover registreringen.

Når en virksomhed har ansøgt om godkendelse, besøger Fødevarestyrelsen normalt virksomheden, inden den må starte sine foderaktiviteter. Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af besøget, om forholdene i virksomheden lever op til kravene for en godkendelse.

Nogle virksomheder har aktiviteter, som medfører, at Fødevarestyrelsen først kan give en betinget godkendelse. Virksomheden får herefter en periode, typisk tre måneder, hvor den skal vise, at den opfylder alle krav til en godkendelse, før Fødevarestyrelsen kan give en endelig godkendelse.

Enkelte fodervirksomheder har aktiviteter, der ikke kræver forudgående besøg, før Fødevarestyrelsen kan godkende virksomheden.


Foderhygiejneforordningen, artikel 10, 11, 13 og 17

Foderbekendtgørelsen, § 15, stk. 1


Se mere:


83. Mere om godkendelse af fodervirksomheder, herunder landbrug, efter foderhygiejneforordningen

85.4 Særligt for fodervirksomheder med handel af visse foderstoffer uden egen opbevaring

85.5 Betinget godkendelse af fodervirksomhed