Gå til navigation Gå til hovedindhold

78.1 Hvad er HACCP

 

​HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points.


Lovgivningen stiller krav om, at fodervirksomheden har skriftlige procedurer, der er baseret på HACCP-principperne. Virksomheden skal sørge for, at de skriftlige procedurer bliver ajourført løbende.


Foderhygiejneforordningen artikel 6, 7 og bilag II


Når virksomheden laver sit HACCP-system, skal virksomheden lave denne på baggrund af en risikoanalyse. Virksomheden skal undersøge alle trin i produktionen efter HACCP-principperne. Det betyder, at virksomheden skal undersøge alle trin i produktionen af foder. Virksomheden skal starte med at se på, hvordan de modtager råvarer og derefter fortsætte med de øvrige trin i produktionen. Virksomheden går alle trin igennem, til de når til trinnet, hvor slutproduktet forlader virksomheden. I hvert trin skal virksomheden finde de risikofaktorer, der kan forårsage risici for dyr og den endelige forbruger. Når HACCP-systemet er sat i drift skal virksomheden gemme registreringer, så virksomheden kan dokumentere, at systemet fungerer.