Gå til navigation Gå til hovedindhold

Ansvar/fodersikkerhed:
77. Sporbarhed af foder

Foder og stoffer beregnet til foder skal kunne spores et led frem og et tilbage.

77.2 Sporbarhed ved køb og salg af foder på landbrug

Landbruger har ansvar for foderets sporbarhed og skal hurtigt kunne trække foderet væk fra dyrene, hvis det konstateres, at foderet udgør en fare. Landbrugeren skal derfor føre journal over alt køb og salg af foder, og foderet skal kunne spores et led frem og et led tilbage.

De relevante sporbarhedsoplysninger er:

  • Hvad og hvor meget foder drejer det sig om?
  • Hvilken dato er foderet modtaget eller solgt?
  • Hvem er foderet købt af eller solgt til?

Landbrugeren skal også notere alle oplysninger om sporbarhed ved salg eller overdragelse af foder, fx korn, wrap eller halm, uanset om foderet bliver solgt med eller uden vederlag.

Hvis alle sporbarhedsoplysningerne står på den månedlige faktura fra en foderleverandør, er det nok at gemme fakturaen uden at føre yderligere journal. Følgesedler og mærkningssedlerne (indlægssedlerne) for det modtagne foder skal dog gemmes, indtil fakturaen er modtaget.

Ved brug af forblandinger og tilsætningsstoffer i foderproduktionen på landbruget (HACCP-landbrug) skal landbrugeren notere både partinummeret (batchnummer) på stofferne ned og datoen for ibrugtagning af det enkelte parti.


Læs mere om HACCP-landbrug her: Afsnit 64. Forblandinger eller fodertilsætnings-stoffer i ren form på landbruge (HACCP-landbrug).

 

Fødevareforordningen, artikel 18

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Del A, II Journaler, 2. e)

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Registrering

Fødevarehygiejneforordningen, Bilag I, III Journaler, 8. a)


Det er er en god idé, at overveje sporbarhed på din bedrift, hvis du i tilfælde af dårligt (farligt) foder skal kassere dette.

  • Overvej om det vil give mening at adskille indkøbt korn og eget korn, så du undgår en sammenblanding. Hvis du skal kassere indkøbt korn, vil en adskillelse af partierne betyde, at du skal kassere mindre foder, end hvis partierne er blandet sammen.
  • Hav fokus på adskilles af forskellige partier af foder, fx forskellige leverencer af soyaskrå, tilsætningsstof m.v. Styring af partier, med adskillelse, vil betyde mindre mængder af foder, der evt. skal kasseres.
  • Notere, når det er kontrolleret, at siloen er helt tom og klar til at modtage et nyt parti foder. Hvis du vil sikre fuld sporbarhed, skal din silo være helt ren, inden du tommelder siloen, da gammelt foder på silovægge tilhører gamle partier. Der kan ikke være en rest på 100 kg af gammelt foder i en tommeldt silo.