Gå til navigation Gå til hovedindhold

Sporbarhed:
77. Sporbarhed af foder

Foder og stoffer beregnet til foder skal kunne spores et led frem og et tilbage.

    Relevante afsnit i dette kapitel

77.1 Sporbarhed af foder

Der er minimumskrav til sporbarhed i fødevarekæden. Fodervirksomheder, der producerer foder til fødevareproducerende dyr, skal opfylde de generelle krav til sporbarhed. Minimumskravene i fødevareforordningen er etablering af et system til at spore:

  • Hvem har leveret til virksomheden?
  • Hvad er modtaget (varen skal kunne identificeres)?
  • Hvornår er modtagelsen sket?
  • Hvem er der leveret til?
  • Hvad er der leveret (varen skal kunne identificeres)?
  • Hvornår er der leveret?

Fødevareforordning 178/2002, artikel 18


Generelt skal alle virksomheder, der er underlagt fødevare- eller foderhygiejneforordningen, som minimum opfylde fødevareforordningens krav til sporbarhed og så suppleres disse krav af andre sporbarhedsregler, afhængigt af, hvilket produkt der skal dokumenteres sporbarhed for.


Sporbarhedskravene gælder også for fodervirksomheder, hvor foderet er beregnet til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktionen.


Markedsføringsforordning 767/2009, artikel 5

 

Foderhygiejneforordning 183/2005 artikel 1 og bilag II stiller yderligere krav til sporbarheden.


Fodervirksomheder skal både have ekstern og intern sporbarhed. Virksomheden skal kunne dokumentere, hvorfra de har modtaget en given vare og til hvem de har solgt en given vare. Endvidere skal virksomheden kunne redegøre for hvilke råvarer, der er kommet i produkterne til bestemte kunder. Der er krav om intern sporbarhed på partiniveau, det kræves nemlig at det skal være muligt at spore produktionshistorien for hvert eneste parti af de markedsførte produkter.


Alle led i foderkæden er omfattet og dermed også det skib, der transporterer foderet/ethvert stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat foderet.


Optegnelser vedrørende sporbarhed skal altid være opdaterede, læselige samt umiddelbart identificerbare og tilgængelige. Sporbarheden skal kunne dokumenteres i den dataregistrering, der sker internt i virksomheden.