Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Egenkontrol/kvalitetsstyring:
76. Vand på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

76.1 Vand til fremstilling af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheder skal sikre, at vand til fremstilling af foder, er af en kvalitet, som gør foderet egnet til dyr.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 6


Hvis virksomheden ikke benytter drikkevand i produktionen, må vandet ikke forurene foderet hverken biologisk, kemisk eller fysisk. Virksomheden bør derfor gennemføre en risikoanalyse af bl.a. foderets type, anvendelsesformål og tiltænkte holdbarhed, samt af resultaterne fra undersøgelse af vandets kvalitet. Virksomheden bør have ekstra fokus på vandets kvalitet, hvis analyser viser indehold af rester af pesticider, tungmetaller eller andre stoffer, som kan ophobes i foderet og eventuelt blive overført til fødevarer via fødevareproducerende dyr.


Virksomheden bør også have fokus på vandledningers materiale. Læs mere i afsnit 67. 2 Faciliteter, udstyr og emballage til opbevaring af foder på virksomheder efter primærproduktion.


Se også:


78. HACCP-system på fodervirksomheder


76.2 Vand til rengøring på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Hvis virksomheden ikke bruger drikkevand til at rengøre udstyr og faciliteter, må vandet hverken direkte eller indirekte forurene foderet biologisk, kemisk eller fysisk. Virksomheden bør derfor gennemføre en risikoanalyse, som både inddrager resultater fra undersøgelse af vandets kvalitet og af procedurerne for rengøring.


Se mere:


78. HACCP-system på fodervirksomheder