Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Faciliteter og udstyr:
76. Vand på fodervirksomheder efter primærproduktion

Der er ikke krav om, at vand til brug på virksomheder efter primærproduktion skal være af drikkevandskvalitet. Hvis virksomheden vælger at benytte andet end drikkevand, skal virksomheden dog sikre, at vandet ikke indeholder fx mikroorganismer eller skadelige stoffer, der kan udgøre en fare for fodersikkerheden. Virksomheden skal også sikre, at vandet ikke påvirker foderets kvalitet negativt, hverken under produktion, oplagring eller transport.

76.2 Vand til rengøring på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Hvis virksomheden ikke bruger drikkevand til at rengøre udstyr og faciliteter, må vandet hverken direkte eller indirekte forurene foderet biologisk, kemisk eller fysisk. Virksomheden bør derfor gennemføre en risikoanalyse, som både inddrager resultater fra undersøgelse af vandets kvalitet og af procedurerne for rengøring.


Se mere:


78. HACCP-system på fodervirksomheder


76.3 Kondensvand på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheden skal begrænse muligheden for, at der bliver dannet kondensvand, så det ikke påvirker foderets sikkerhed eller kvalitet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 9

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 6


Virksomheden bør særligt have fokus på dannelse af kondens ved forskelle i temperatur. Fx hvis foderet bliver oplagret nær kolde ydermure, eller hvis der er særlig behov for ventilation til at nedkøle opvarmet eller fugtigt foder inden oplagring.


76.4 Bortskaffelse af vand på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheden skal bortskaffe kloak-, spilde- og regnvand, så det ikke påvirker udstyret eller foderets sikkerhed og kvalitet negativt.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 7


Virksomhedens procedurer for at vedligeholde anlæg og bygninger kan bidrage til at sikre, at vandet bliver bortskaffes efter hensigten.


Se mere:


67.8 Vedligehold af bygninger og anlæg på fodervirksomheder efter primærproduktion