Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

75.2 Brug og markedsføring af tilbagekaldt foder – fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Hvis virksomheden ønsker at genanvende og/eller markedsføre tilbagekaldt foder, skal foderet vurderes igen ved en ny kvalitetskontrol. Virksomheden skal sikre, at foderet hverken er ulovligt eller farligt, når det bliver brugt eller bliver markedsført.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, afsnit Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 2

Hvis virksomheden vil anvende et returneret foderlægemiddel eller mellemprodukt, skal en fornyet kvalitetskontrol bl.a. sikre, at foderstofsikkerhedskrav er overholdt.

 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter, punkt 2


Hvorvidt et tilbagekaldt produkt kan genanvendes og/eller markedsføres som foder, afhænger af reklamationens art samt produktets produktionshistorik og indhold. Virksomheden bør også afdække, hvordan produktet har været håndteret efter udlevering ved fx:

  • At undersøge de hygiejniske forhold hos kunden og eventuelle eksterne parter, fx transportøren.
  • At lave en modtagekontrol, der som minimum omfatter lugt- og visuel kontrol af foderet.

Ofte vil det også være relevant at analysere tilbagekaldt foder ved laboratorieundersøgelser, hvis foderet skal bruges og/eller markedsføres igen. Virksomheden bør da beskrive antallet af prøver, hvordan prøverne skal udtages og analysemetoden.


Hvis virksomheden tilbagekalder løsvarer fra en bedrift og foderet skal returneres, skal virksomheden undersøge om bedriften har haft anmeldelsespligtige udbrud af sygdom hos dyrene for at undgå smitte via foderet.


Som udgangspunkt bør en virksomhed kun genanvende returnerede løsvarer fra en kunde, hvor der er mistanke om mikrobiologiske forureninger, hvis foderet bliver opvarmet til minimum 81 ºC ved såkaldt "varm produktion."


Ved genanvendelse af et tilbagekaldt foder skal virksomheden kende samtlige ingredienser i varen for at overholde eventuelle begrænsninger for fx tilsætningsstoffer eller animalske produkter. Læs mere i afsnit 74.11 Modtagekontrol af returvarer på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Se mere:


75.1 System til at håndtere reklamationer og tilbagekalde produkter – fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


74.1 Modtagekontrol af foder og vurdering af leverandører til fodervirksomheder efter primærproduktion

74.3. Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion