Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

74.4 Mere om kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomhedens kvalitetskontrol skal sikre, at foderet er af sædvanlig handelskvalitet ved udlevering af varen. Fx må en »Skal anvendes inden …« -dato ikke være overskredet, og mærkningen skal være læsbar og lovlig. Foder, der sælges i Danmark, skal være mærket på dansk. Læs mere i afsnit 21.6 Mærkningssprog.


Fodervirksomheder, som også har ansvar for foders mærkningsoplysning skal have en mere omfattende plan for kvalitetskontrol end andre fodervirksomheder. Læs mere i afsnit 21.2 Hvem den mærkningsansvarlige er. Hvis virksomheden ikke på noget tidspunkt opbevarer det pågældende foder i sine faciliteter, fx importerede fodermidler, der bliver oplagret på et eksternt lager og bliver udleveret herfra til kunden, skal virksomheden tage højde for dette i kvalitetskontrollen.


Fodervirksomheder, der mærker foder, skal således have kvalitetskontrol for både kontrol af foder og af mærkning, fx at oplysninger er i overensstemmelse med gældende regler.  Det er aktuelt for fx producenter, importører og forhandlere, som ompakker og /eller ommærker foder.


En fodervirksomhed, som får produceret foder fx et private label produkt på en anden virksomhed, er ansvarlig for mærkning af produktet og kan i et vist omfang bruge producentens analyseresultater i kvalitetskontrollen.


Se mere i:


74.3 Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.5 Analytisk kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion